Bibeln

Jag virrade omkring i öknen, ömsom på väg, ömsom vilse.

Hungrig och törstig föll jag utmattad till marken, natthimlen var svart och talade i sin tystnad om ingentingets ödesdigra verklighet.

Men så kom du.

Du ledde mig till brunnen, till den evigt klara källan och för första gången i mitt liv fick jag dricka mig helt mätt.

Natthimlen har nu ändrat sin färg och blivit till dag, öknen har blivit en oas.

 

Så är Guds ord för oss. Det är som en klar källa med rent vatten. Så var det också för mig när jag först fick tag i tron på Jesus och förstod djupen i Bibeln. Innan jag kom till tro så läste jag Bibeln halvhjärtat och tyckte att det som stod där var idiotiskt.

Men efter jag förstod att Gud var på riktigt och när jag hade inlett en relation med honom så fick jag en upplevelse, en helt vanlig dag på bussen. Jag läste Bibeln och Gud talade till mig. Det var då verkligen som om jag vandrat omkring i en öken hela mitt liv utan vatten och nu äntligen fick jag släcka törsten.

Jesus drevs av Anden ut i öknen, efter 40 dagar blev han till sist hungrig efter att varit utan mat under hela den långa tiden. Då visar sig Satan för honom och frestar honom: ”Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd.” Ett ganska gott förslag för någon som är hungrig efter 40 dagars fasta. Det skulle vara svårt att mostå möjligheten att få äta. Men Jesus svarar honom på ett förvånande sätt: ”Jesus svarade: Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.” (Matt 3:1-4)

Jesus är väldigt tydlig med att Guds ord är viktigare än mat. Och uppenbarligen var det färdigdiskuterat med den här kommentaren också, för efter detta går Djävulen vidare till nästa frestelse.

Jesus citerar här en gammal vers:

”Alla de bud som jag i dag ger dig skall ni vara noga med att följa för att ni må leva och bli talrika, och för att ni må komma in i och ta i besittning det land som Herren med ed har lovat era fäder. Kom ihåg hur Herren , din Gud, i fyrtio år ledde dig hela vägen i öknen för att ödmjuka dig och pröva dig och så lära känna vad som var i ditt hjärta, om du skulle hålla hans bud eller inte. Han ödmjukade dig och lät dig hungra, och han gav dig manna att äta, en mat som varken du eller dina fäder kände till, för att han skulle lära dig förstå att människan lever inte bara av bröd, utan av allt som utgår från Herrens mun.  Dina kläder blev inte utslitna och din fot svullnade inte under dessa fyrtio år.  Du skall veta i ditt hjärta att Herren , din Gud, fostrar dig, så som en man fostrar sin son, och du skall hålla Herrens , din Guds, bud så att du vandrar på hans vägar och fruktar honom.” (5 mos 8:1-6)

I det sammanhanget är det Mose som talar till Israels folk och påminner dem om vad Gud gjorde med dem i öknen. Det är väldigt intressant att läsa ”Han ödmjukade dig och lät dig hungra… för att…” Det finns så klart flera anledningar till ökenvandringen. Men uppenbarligen var en väldigt viktig punkt för Gud att lära Israel att förstå detta att människan inte bara lever av bröd utan av allt som utgår från Herrens mun.

Jesus kommer tillbaka till ämnet om bröd två kapitel längre fram i Matteusevangeliet. Personligen är jag övertygad om att han inte enbart talar om det jordiska brödet där, just eftersom ”Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun” föregår det med bara några få kapitel.

Kapitel 6 handlar om en personlig relation med Gud. Jesus tar upp flera saker som relaterar till att ta egen tid med Gud. Hur varken fastan eller hur bönen ska göras i det öppna bara för att vi ska få synas och visa hur duktiga vi är. Nej det viktigaste är ensamtiden, den intima relationen med Gud när ingen annan hör eller ser. Jag tror också det är vad ”samla skatter i himlen” handlar om.

Här kommer en av Bibelns mest kända passager, människor som inte ens tror på Gud har dessa verser memorerade. Jag pratar om ”Fader vår”, bönen som Jesus lär sina lärjungar att be. Vi ska inte gå in för mycket på den här och nu, för det finns mycket att säga om den. Det som är intressant för oss nu är:

”Ge oss i dag vårt dagliga bröd.” (Matt 6:11)

Som sagt så syftar inte det här brödet enbart på vårt behov av mat. Jag tror det syftar till vårt dagliga ord ifrån Gud. Vilket också knyter samman med kapitel 6 tema om den personliga relationen. Vi behöver få bli fyllda i vår andliga mage genom att få höra ifrån Gud varje dag.

Gud talar primärt till oss genom sitt ord.

Johannesevangeliet 1:1-18 lär oss att Jesus är Guds ord.

Hebreerbrevet 1:1-2a: fortsätter på samma linje: ”I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna, men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin Son.”

För mig blir det därför ännu tydligare att det handlar om en relation, en relation till Gud i Jesus där vi både talar och lyssnar. Med betoning på lyssnar – vi har lätt att pladdra på och glöma bort att Gud lever och vill svara oss.

Vad händer med Bibeln då?

Jesus säger till judarna i Joh 5:39: ”Ni forskar i Skrifterna , för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just de som vittnar om mig.”

Och Paulus försäkrar sin lärjunge Timoteus:

”Du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.”
 (2 tim 3:15-17)

Så Bibeln är Guds ord, men Jesus är Guds levande ord. Precis som det var för mig innan jag blev troende och biblen var ’död’ så behöver Gud alltid uppenbara sitt levande ord genom Bibeln för att det ska ta skruv. Och det sker i relation med honom.

Det finns en till viktig aspekt av Guds ord som vi behöver få tag på. Den finner vi i ett annat välkänt bibelställe, nämligen:

”Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord.” (Ef 6:17)

Versen ingår i ett längre resonemang kring Guds vapenrustning, ett spännande ämne som vi inte heller ska gå in på nu.

Guds ord är ett Andens svärd. Det är alltså något vi kan gå till attack med. Tack och lov är inte våran tro baserad på att vi måste strida med fysiska svärd. Men det pågår ett krig som bara kan besegras med Andens svärd. Det kriget härjar i våra sinnen och står mellan sanning och lögn. Bibeln är Guds sanning och med den kan vi stå emot lögnen – precis som Jesus gör i Matteus 3. Han svarar Djävulen med uppenbarade sanningar ur Guds ord.

Det finns mycket mer att säga om vad Bibeln är. Det jag försöker få fram här är dock vikten av att tillägna sig Guds ord dagligen i relation med honom som har dött och uppstått för oss.

Än en gång klingar orden i mina öron ”Vi måste våga tro på det vi tror på.” Om vi verkligen tror på att Jesus är den Bibeln säger att han är då behöver vi ta Guds ord på största allvar.

 

”Smaka och se att Herren är god.”

-Psalm 34:9

Tecken och Under skall följa dom som tror!

Jag hamnar ofta i samtal med icke-troende som uttrycker sig ungefär så här ”Om x eller y hände då skulle jag tro på Gud” Eller ”Jag har bett om a eller b händer då ska jag tro”.

Ingen av oss vill tro i ett vakum. Blind tro är något ateister hånar troende för att ha, att man inte har något att backa upp sina påståenden med. Efter jag kom till tro så började jag filosofera en del på hur saker och ting inom tron kan vara rationella. Det ledde mig till ett ämne inom kristendomen som kallas för ”apologetik” vilket är en vetenskap som jobbar med att försvara den kristna tron. Där finns det mänger av argument och underlag att hämta som underbygger tron.

När vi läser apostlagärningarna kan vi se att dom första kristna försvarade sin tro när dom predikade, dom debatterade mot ledande värlsbilder under den tiden. Och stor del av resterande texter debatterar spänningen mellan judendom och kristen tro. Så det finns helt klart en aspekt av apologetik som till hör det kristna livet. Petrus skriver i sitt första brev: ”Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Men gör det ödmjukt, med respekt och ett rent samvete, så att de som talar illa om ert goda levnadssätt i Kristus får skämmas för sitt förtal” (1 pet 3:15). Ordet för förklara här är i grekiskan ” ἀπολογία” (apologia), det är därifrån apologetik får sitt namn.

Och visst är det så att även Jesus diskuterar en del, men i hans fall upplevs det mer som att han berättar hur saker och ting är med en auktoritet – han verkade alltid ha klokrena svar på tal. Det är också vanligt att han svarar människor utifrån deras hjärtas tankar istället för vad dom säger med munnen.

Det räcker dock inte för många svenskar idag att bara höra om Guds ord, man tänker ”din sanning är din sanning” och släpper det sen.

Men Jesus säger till oss som tror:

”Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och kan ni inte det, tro då för gärningarnas skull. Jag säger er sanningen: Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, ska jag göra det.” (Joh 14:11-14)

 1. Tro mig! han uppmanar oss att bara tro utifrån vem han är.
 2. Men om vi inte kan det, så tro för gärningarnas skull.
 3. Och sanningen är: Dom som tror på Jesus ska göra de gärningarna han gjorde OCH STÖRRE.
 4. Syftet är att Gud ska bli förhärligad.

Vi bör som kristna alltså ha ett trumfkort, ett ess i rockärmen: Tecken och under.

Jag har haft privilegiet att få vara med om en hel del under. Det har en tendens till att ändra karaktären av samtalet man har med en otroende när de blir helade eller liknande.

När jag var i Kenya så skulle vi gå ut två och två i byarna och predika om Jesus. Första byn som jag kom till så sa dom redan påväg in ”NO PREACHERS”. Dom verkade vara less. Men för mig var det ganska skönt, för jag var ganska feg i att predika på den tiden och ville hellre be för folk. Så vi sa att vi kunde be om dom hade något behov istället. Och dom bar fram en lam kvinna till oss som inte kunde gå. Vi bad för henne och genom Guds nåd fick hon tillbaka sina ben. Efter det så ville alla ha bön och höra om Jesus.

Vid ett annat tillfälle så var jag och predikade i en liten kyrka (hemma i Sverige!) och jag upplevde alldeles innan jag skulle gå upp i podiet att jag skulle tala om min resa med ångest. Jag hade ett annat ämne förberett, men lyckligvis gick det bra att smälta samman dem. Så jag pratade om hur Jesus har befriat mig från mina panikångest attacker. Jag har predikat på det där stället flera gånger innan och efter, men just vid det där tillfället var det ett gäng människor jag inte kände igen sen tidigare. Efter jag hade predikat klart och mötet var slut kom en man fram till mig och berättade att under tiden som jag pratade hade Jesus befriat honom från sin ångest. WOW.

Det här är bara två exempel från min erfarenhet, för mig bekräftar det vad Jesus säger. När vi följer honom och tror på honom ska också hans kraft följa oss.

Tro är enormt viktigt när det kommer till att be för människor. Ordet för tro i grekiskan är ”πίστις” (pistis) och är mycket rikare än vårt ord ”tro”. Det syftar främst till ett förhållande mellan en patron och dess tjänare. Tjänaren får arbete, husrum och mat hos patronen – i vissa fall även lite fickpengar. Dessa tjänare hade utan detta varit arbetslösa och således hemlösa. Det som krävdes i gengälld var πίστις. En typ av tillit och vördnad inför sin herre. Det visar alltså på en stark anknytning mellan de två parterna. Engelskans ”Faith” är också något bredare än svenskans tro. Man gör där skilland på tro – beleif och tro – faith. Och faith översätts bäst till tillit. ”Tro mig, det kommer gå väl!” Exempelvis.

Det är en sådan hängiven tro som Jesus vill ha. Han vill att vi ska anknyta oss till honom starkt och innerligt tro att han är med oss och att han kan verka dessa tecken och under genom oss. Den här typen av tro och tillit kommer genom att spendera tid med Jesus och lyssna till honom – och givetvis att lyda.

Även om man inte tror för hans ords skull så börjar man tro när man är med om mirakel, tillexempel sådana jag nämde ovan.

Vi har fått priviliget att följa Jesus och se honom göra sådana där häftiga grejer.

Men  vi får inte glömma syftet.

Syftet är att fadern ska bli förhärligad, inte att vi ska ha häftiga historier att berätta. Syftet är att älska människor inte att det ska ske mirakel (1 kor 12).

Men miraklen kan ändå få finnas där för att underbygga tron. Vilket är fantastiskt, när våra ord inte räcker till längre så kan Gud få backa upp oss med sin kraft.

Jag vill nämna en viktig läxa jag har lärt mig i samband med det här. I Jakobsbrev kapitel 5 står det: ”Ni vill ha men får inget, ni mördar och avundas men vinner inget. Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber. Ni ber men får inget, därför att ni ber illa – för att slösa bort det på era njutningar.”

Utifrån detta får vi fram tre saker: 1. Vi måste be. 2. Vi måste be på rätt sätt 3. Vi ska inte be själviska böner.

En klok man sa en gång ”Om du vill se sjuka bli helade så måste du be för sjuka.” Och så enkelt är det. Vi måste be, men vi måste också be som Jesus föreskriver – i enlighet med hans vilja och för att fadern ska förhärligas, inte själviskt för endbart våran egen vinnings skull.

Luk 7:20-23

”Männen kom till Jesus och sade: ”Johannes Döparen har sänt oss till dig för att fråga: Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan?”

Just då botade Jesus många från sjukdomar, plågor och onda andar och gav många blinda synen tillbaka. Han svarade dem: ”Gå och berätta för Johannes vad ni sett och hört: Blinda ser, lama går , spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig.”

Syftet med den lilla gruppen.

I tider av förföljelse så är det väldigt vanligt att kristna som vill träffas måste gömma sig, och det verkar vara ganska vanligt att man gör det i mindre konstellationer. Även om det så klart förekommer mass-samlingar även då. Många vittnar också om att väckelser bryter fram i dessa förföljelser.

Som jag läser Nya testamentet var det även så de första församlingarna möttes. Man möttes i hemmen, och jag tror inte det var värst många som hade hem som rymde hundratals personer. Man vet också att man använde synagogor som mötesplatser – om jag är rättinformerad så var dock dessa synagogor som utbyggda vardagsrum av olika storlek. Säkerligen fanns det sådana som var rätt stora också.

Det är på sin plats med att definera vad ”kyrka” är för något när man pratar om det här ämnet. Den enklaste definitionen jag känner till av ”kyrka” är vad Jesus i Matt 18:20: ”Där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.”

Ordet kyrka förekommer inte så ofta i moderna översättningar av bibeln. Utan ordet ”församling” används istället. Jag gjorde en sökning i bibel 2000 och folkbibeln 2015 på nätet.[1][2] Folkbibeln 15 har inga sökresultat på det ordet ”kyrka” och Bibel 2000 har med ordet kyrka endast en gång och det är i Matt 16:18. Lägger man till ett tappert n, och söker på kyrkaN i bestämd form istället så finns i Bibel 2000 nu 11 sökresultat, medan folkbibeln fortfarande har 0.

I Bibel 2000 nämns det i Matt 16:18, Apg 9:31, Ef 1:22, 3:21, 5:24,25,27,29,32, kol 1:18, 1:24. I samtliga tillfällen är det grekiska ordet ἐκκλησία (Ekklesia) som används. Ordet Ekklesia används hela 115 gånger för Chruch i KJV och 3 gånger för Assembly. Ordet är en sammansättning av två andra ord ἐκ (Ek) och καλέω (Kaleo). Ek betyder förenklat ut, och kaleo kallad (Dock stämmer inte riktigt gramatiken, men låt oss inte gå in på det…) så sammantaget betyder det Utkallad.

Enligt strongs definition betyder ἐκκλησία”Assembly” (församling) eller ”Church”. Enligt Thayers lexicon betyder ἐκκλησία ”Called out” Utkallade ”Assembly” (församling) och används som ”En folksamling.”[3]

När vi i vardagligt tal i Sverige säger ”kyrka” så syftar vi till en byggnad där religiösa har möten. Litar man på emytologin från wiki och etymonline så har ordet sin grund i grekiskans κυριακός som enligt wiki betyder ”Tillhörande herren” och etymonline ”Of the Lord” men som också lägger till informationen ”Användes för att benämna byggnaden som kristna tillbad i.” Och härifrån kan vi förstå vartifrån vi fått ordet ”Guds hus” som det ibland förekommer att man kallar kyrkobyggnaden.[4][5]

Detta är något som jag tycker vi ska sluta med. Nog för att Gud tekniskt sett äger alla hus som nånsin har existerat så är Gud själv väldigt tydlig: ”Den Högste bor dock inte i hus som är byggda av människohand.” (Apg 7:48) Fler exempel på detta finns i Apg: 17:24, 1 kung 8:27, 2 krön 2:6 och tydligast i 3 sam 7:5ff: ”Så säger Herren : Skulle du bygga mig ett hus att bo i? Jag har inte bott i något hus från den dag då jag förde Israels barn upp ur Egypten, ända till denna dag, utan jag har flyttat omkring i ett tält, i ett tabernakel. Har jag någonsin, var jag än flyttade omkring med alla Israels barn, talat och sagt så till någon enda inom Israels stammar, någon som jag förordnat till herde för mitt folk Israel: Varför har ni inte byggt mig ett hus av cederträ?”

Det verkar inte som att Gud är särskilt angelägen att flytta in i något hus. Jag tror det beror på att han har ett mål i sikte, nämligen att få sätta upp sin boning inom oss som tror: ”Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt, och det templet är ni” (1 kor 3:16-17).

Om vi då läser Matt 16:18 och tänker oss att det handlar om en församling eller några som är utkallade så säger Jesus ”Och jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling (Dom utkallade), och helvetets portar ska inte få makt över den” då börjar versen låta väldigt likt något som Petrus själv tar upp i ett av sina brev:  ”Kom till honom (Jesus), den levande stenen, förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud.  Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus” (1 pet 2:4-5).

Det är alltså vi som är Guds hus! Det är helt ofattbart för mig, men ack så mycket mer dyrbart än en byggnad där vi träffas några gånger i veckan. Inte för att det är något fel med att träffas i en speciell byggnad – vi vet ju att där två eller tre är samlade är Jesus med oss, oavsett vart det är!

Paulus tar ett liknande grepp längre fram i första korintierbrevet som han gjorde med tanken på att vi är Guds tempel. Han säger ”Vet ni inte att era kroppar är delar i Kristi kropp?” (1 kor 6:15) och ” Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva” (1 kor 6:19). Jag tänker mig därför att det finns en koppling här, kroppen är en liknelse på hur Guds tempel fungerar. Paulus kommer tillbaka till det här i kaptiel 12, han visar där att var och en av oss är en del av Kristi kropp och vi har var och en olika funktioner men alla är lika viktiga och delaktiga. Han tar också upp en del av vad som kallas för andliga gåvor där.

En av dom viktigaste poängerna enligt min mening kommer i 14:26 i samma brev. Det är en följd av allt det som Paulus har skrivit i brevet innan innan. Det är också min huvudpoäng med det här inlägget:

”Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge.”

Om vi samlas och är för många på samma plats så kan vi inte uppfylla det här ordet. Personligen tycker jag det här är det starkaste argumentet för smågrupper i hela bibeln. Jesus hade en församling här på jorden medan han levde. När vi säger ”den första församlingen” tänker vi oftast på den i apostlagärningarna, men det är ju egentligen inte den första. Den första var de 12 lärjungarna. Därför tycker jag att 12 bör vara ett lämpligt antal för ett möte. Dock får man nog vara föreberedd på att ett möte kan ta mer än 2 timmar då, eftersom alla måste få bära fram det dom har att ge.

Jag tror att vi som kristna behöver känna att vi har en plats och ett värde i församlingen. Och det har vi ju också! Gud har ett särskillt syfte med var och en av oss (Jer 29:11). Det kan dock vara svårt för oss att hitta den där platsen på söndagarna när vi träffas i stora skaror, det kan vara svårt att känna att vi får ge något där.

Det är bland det häftigaste som finns att få bli använd av Gud och det är ett nöje som han inte bara har reserverat för pastorer/präster och äldste bröder. Vi är alla inbjudna att ta del av äventyret. Det kan se väldigt olika ut, vilket Paulus också verkar förstå i 1 kor 12. En del av charmen är också att få upptäcka sin plats genom att prova sig fram tillsammans med Jesus. Den lilla gruppen kan vara en trygg hemvisit där vi får pröva våra tankar och funderingar. Om vi tillexempel antar att någon har en profetisk gåva men som aldrig har vågat använda den i större sammanhang så skulle det vara väldigt bra för den personen att få öva på att höra vad Gud säger i den lilla gruppen, där man kan känna sig trygg. Där finns det ju också flera som kan höra från Gud som kan bekräfta om personen har hört rätt eller ej.

Den lilla gruppen kan också vara en plats där man får höras. Där man kan få sina behov mötta. Eftersom alla har något att ge och vi bara är 12 stycken så bör det ju resultera i att alla får ta emot något också.

Så den lilla gruppens syfte är att bygga upp Guds tempel – men det templet är byggt av levande stenar och de stenarna är vi.

Sen måste vi också komma ihåg att allt vi gör som Kristna är ämnat att ge Gud ära. Det är inte en intresseklubb som träffas för skojs skull utan Gud har ett specifikt syfte; att helga oss, göra oss hela och förhärliga sitt namn i och igenom oss. Den lilla gruppen, likt den stora gruppen, måste alltid ha sitt fokus på Jesus och hans vilja. ”Låt din vilja ske”!

Som jag har tjatat många gånger om förut: Allting handlar om en peronslig relation med Jesus. I den lilla gruppen får vi dela med oss av vår relation till Jesus med varandra.

Är det då fel att gå i en kyrkbyggnad ett par gånger i veckan? Absolut inte. Det är väl underbart om vi kan samlas många också. Men jag tror att det är bättre att vi börjar se grundpelaren som den lilla gruppen och den stora gruppen som en bonus istället för tvärtom. Personligen är jag dock ett fan av vad man kallar för ”Den två-bevingade cell gruppen” Där den ena vingen är just den lilla gruppen och där den andra vingen är den stora gruppen. Det ger oss en bra balans mellan de båda.

Varje troende kristen är dyrbar, utvald och kallad. Varje kristen har en unik plats och har något att ge. Det vi har att ge kommer från Herren och vår personliga relation med honom. Den lilla gruppen får vara en plats där dom två högsta buden uppfylls: Älska Gud med hela ditt väsen, och din nästa som dig själv. (Matt 22:37-39)

[1] https://www.bibeln.se

[2] https://www.folkbibeln.net

[3] https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G1577&t=KJV

[4] https://sv.wiktionary.org/wiki/kyrka

[5] http://www.etymonline.com/index.php?term=church

Positivt tänkande.

Jag är född och uppvuxen pessimist, tillika kvasi-nihlist: ”Allt är skit, har alltid varit skit och kommer att bli skit och dessutom är allting meningslöst.”

Jag har försökt att stå emot det här i omgångar i mitt liv, men har alltid kommit fram till slutsatsen: ”Jag kan inte lura mig själv.” – Jag var alltså fast övertygad om att allting verkligen är meningslöst skit. Det här uttalandet har alltid uttryckts med humor från mitt hål, vilket verkar ha gjort att folk ändå kunnat stå ut med mig.

Dessvärre är jag ganska filosofikt lagd av mig, vilket innebar att jag till slut kom fram till att universum var helt tomt, kallt och utan syfte. Döden var oifrånkomlig och dess följd mindre än mörker. Att icke-existera skrämde livet ur mig. Jag hade redan lyckats dra på mig panik ångest-attacker, och den här nyfunna dödsångesten gjorde inte saken bättre.

Men sen blev jag kristen. Och det medförde sig ju en fullständig revidering av dessa tankar. Dock  bör det påpekas redan nu att jag är långt ifrån färdig!

Av någon outgrundlig anledning kom jag tidigt i mitt kristna liv i kontakt med det som kallas för ”New-age” jag utvecklade en stark passion emot denna livsåskådning. Inom New-age och många andra livsåskådningar ägnar man sig åt något som kan kallas för ”positivt tänkande”. Om jag är rätt informerad så är det också det ”The Secret” handlar om.  Min uppfattning av detta är att man på ett mänskligt sätt söker kraft inom sig själv och genom att sända ut tankar till universum skapar man en händelsekedja som leder till att man uppnår det man önskar, vad det än kan vara.

Som kristen reagerade jag ganska starkt mot detta eftersom jag hade fått uppleva Guds nåd och hans ingripande i mitt liv. Han kunde göra saker för mig som jag absolut inte kunde förmå av mig själv. Och då blir det något provocerande att höra om sådana livsåskådningar som helt kapar Gud ur bilden. Och på ett sätt så gör man sig själv till gud, man är helt oberoende av den sanne Guden. – Så är det inte tänkt att vara enligt en kristen världsbild och avgudadyrkan är en svår synd.

Så jag skrotade idéen om att tänka positivt.

Det finns också en del psykologiska tankar som hävdar att en person som är optimist mår generellt bättre och lyckas generellt bättre än en pessimist – även om det finns sina fördelar med att vara pessimist också (som att kunna förutse katastrofer exempelvis). Det måste jag nog hålla med om är logiskt trots allt. Om jag förväntar mig det bästa utifrån en situation och ser på saken positivt kommer jag förmodligen ”gå miste” om alla de negativa aspekterna, eftersom jag inte fokuserar på dem. Det verkar också troligt att en optimist har en positivare självbild, vilket innebär att personen i fråga tror på sig själv – vilket är startpunkten för allt presterande.

Även om min korta visit i psykologi ämnet på gymnasienivå smälte mig något för positivt tänkande så var jag ändå inte helt övertygad. Än en gång så kändes det som om man klippte bort Gud ur ekvationen. Jag är inte villig att göra det.

Men så gjorde jag en enorm upptäckt.

Bibeln tar upp på många ställen hur en kristen bör tänka!

Nu handlar det inte längre om att tänka positivt, utan istället att tänka på det som Gud tänker om mig. Och det bästa är att han är en del av det. Inte nog med att det är hans tankar utan det är också han som ger kraften till att tänka rätt. Eller tänka Bibliskt, eller Guds tankar, eller vad man nu vill kalla det. Det här är bortom positivt tänkande i ovan gedda definitioner. Nu handlar det om att ta till sig av Gud sanningar och tro på dem.

 

Fyll dina tankar med Guds tankar.

 

Först och främst gäller det för oss att förstå att Gud vill ha en personlig relation med oss, var och en. Jag är personligen övertygad om att Bibeln är Guds ord, vilket gör saken väldigt mycket lättare. Som jag ser det är det väldigt tydligt att Gud vill ha med sin skapelse att göra, Gud är en personlig Gud som vill ha personlig kontakt med skapelsen. Det finns mycket mer att säga på den punkten, men jag tycker det är viktigt att nämna detta innan man går in på andra ämnen. Huvudsyftet är att lära känna Gud för den han verkligen är. Johannesevangeliet 17:3:  ”Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.

”Vad hjärtat är fullt av talar munnen” sa Jesus. Ibland tror jag många av oss som är i kristenheten försöker tvinga oss till att älska vår nästa. Men först behöver vi lära oss att älska Gud, vilket vi bara kan göra eftersom han har älskat oss först.

1 joh 4:7-10: 7 Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. 8 Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. 9 Så uppenbarades Guds kärlek till oss : han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom. 10 Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. – Märk väl, allting handlar om en relation – detta är väldigt viktigt att förstå.

Vi behöver aktivt välja att tillägna oss Guds ord. Vad jag menar med det är att när vi läser något i Bibeln så måste vi tro att det gäller oss i den här tiden. Vi behöver tro att det gäller mig, nu! En klok man sa en gång ”Vi måste våga att verkligen tro på det vi tror på”, jag tycker det ligger väldigt mycket i det. Guds ord är ämnat att göra något med oss, det är ämnat att förvandla oss.

Bibeln själv uppmanar oss gång på gång att ”begrunda” Guds ord (Ps 1 är ett tydligt exempel). Det tyder på att det är något mer i läsandet än att bara flyga igenom sidorna. Jag tycker det verkar som om vi ska stanna upp och låta det sjunka in. Det låter som om vi är ämnade att låta Guds ord ständigt snurra inom oss.

Romarbrevet 8: 5 De som lever efter köttet tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. 6 Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. 7 Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. 8 De som lever i köttet kan inte behaga Gud.

Det är viktigt att förstå att Den Helige Ande är Guds, så att säga ”Uppkoppling”. Utan Anden så försöker vi förgäves att tänka nytt i köttet, men dessa tankar är bara tomhet och bittra försök. Men med Guds Ande har vi all möjlighet att förnyas i sinnet. Romarbrevet tar upp lite längre fram ”Låt er förvandlas av sinnets förnyelse” (12:2)  och i den meningen ligger inte värst mycket prestation. Ändå är det viktigt att förstå Ordspråket ”Som en nerbruten stad utan murar är den man som inte kan styra sitt sinne.” (Ords 25:28) Rommarbrevet lär oss också att vi har en skylldighet att ta död på våra synder – genom Andens kraft

Rom 8:12-13: ”12 Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår köttsliga natur så att vi ska leva efter köttet. 13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar kommer ni att leva.” 

Så tack och lov är vi inte utlämnade till oss själva i det här. Dock har vi en skyldighet att med Andens hjälp ta död på kroppens gärningar.

Den mest revolutionerande texten för mig i det här är Kolosserbrevet 3:1-3:

 1 Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. 2 Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. 3 Ni har ju dött, och ert liv är dolt med Kristus i Gud.”

En tydlig uppmaning om vart mina tankar som kristen ska vara! Vi har förstått att det handlar om en relation, vi har också förstått att vi är beroende av Guds kraft, men vi måste också ta klivet ut ur båten och nyttja det vi har fått del av. En engelsk översättning utrycker vers två ”Set your mind on the things above”. Ställ in sinnet på det som är ovan.

Jag hörde talas om en tant som fick frågan om hur hon mådde, varpå hon sa ”Vänta ett slag så ska jag se efter” så tog hon fram sin Bibel, slog upp psalm 23 och läste ”Herren är min herde, mig skall intet fattas” och kom till slutsatsen att det var mycket bra med henne den där dagen. Det här illustrerar väldigt tydligt hur vår attityd bör vara. Vi bör inte se till oss själva först, utan Gud. Vad säger Gud om mig? Vad tänker han om mig?

För att få reda på det måste vi läsa Guds ord och samtala med honom.

Psalm 1:

1 Salig är den som inte följer de gudlösas råd,som inte går in på syndares vägoch sitter bland föraktare,2 utan har sin glädjei Herrens undervisning och begrundar hans ordbåde dag och natt.3 Han är som ett träd,planterat vid vattenbäckar,som bär sin frukt i rätt tidoch vars löv inte vissnar.Och allt han gör, det lyckas väl.”

Personligen behöver jag påminnas ofta, dagligen, var timme. ”Gud älskar mig, jag är frälst av nåd genom tro, jag är utvald, Jesus är MIN Herde han kommer ta hand om mig.” Jag försöker ta till mig av det han säger i sitt ord och det kräver på något sätt att jag låter dom där orden snurra i huvudet på mig, om och om igen – tills jag förstår att det verkligen är sant.

Reflektioner efter Awakening Europe

eng_awakening_flyer_front

Innan jag blev frälst trodde jag inte alls på mirakler. Vilket inte är märkligt med tanke på att jag var ateist, det var snarare konsekvent av mig! Men när jag blev frälst och fick vara med om mirakler så myntade jag en fras ”Konstigare saker har hänt” som en respons på att be om bönesvar som kan verka lite tokiga. Jag har sett Gud starta bilar utan bensin, ge människor tillbaka förmågan att gå och ta bort blåmärken och en hel rad andra ”konstiga” mirakel!

Och att Gud skulle kunna använda ett sånt här event som Awakening Europe faller definitivt inom kategorin ”konstigare saker har hänt”. Egentligen är Awakening Europe inget nytt, det är en modern tagning av 1900-talets ”Väckelsemöten” där man åkte runt, spelade och sjöng och bjöd människor till frälsning. Jag menar, det heter ju till och med ”väckelsemöte” fast på engelska Awakening = Väckning. Men det är klart, de väckelsemöten som spreds kring landet under 1900-talet fick nog sin beskärda del av kritik liksom Awakening får idag.

Och visst skulle jag kunna kritisera en rad olika saker från både väckelsemöten och Awakening. Men jag vill hellre se och lyfta fram det positiva från den här helgen.

För det första så tycker jag det är underbart att så många troende kan samlas på en plats, enligt Bibeln så är vi, alla vi som tror på Jesus en familj. Det var en ganska härlig släktträff! Det var en väldigt mäktig upplevelse att med en röst tillbe Gud i en sådan stor skara, det kändes som en försmak på himlen. Och om jag hade varit pappa så hade nog mitt hjärta glatt sig när mina barn kom tillsammans för att sjunga för mig – jag är varken pappa eller Gud, så jag kan inte ens tänka mig hur djupt berörd han som har älskat oss först blir av sådana sammankomster.

folket

För det andra var det hundratals människor som fick ge sig till Jesus, många för första gången, och andra för tusende gången. Dom allra flesta av oss som har varit troende ett tag förstår att kristen tro inte kan byggas enbart på isolerade tillfällen som dessa. Det här livet med Gud handlar om en daglig relation till Gud som förvandlar oss. Men självklart hör sådana här tillfällen till, och självklart är Gud där och möter dem med villiga hjärtan som söker honom.

För det tredje så är det härligt att se Guds folk släppa loss! Det är underbart att se att människor känner sig så pass fri att dom kan hoppa och skutta, skratta och gråta, allt inför tusentals människor. Det blir en underbar stämning av det!

Här vill jag ändå höja ett varningens finger, inte för att jag tycker att det här är direkt fel, utan snarare för att jag är mån om min familj. En härlig stämning är inte lika med Guds närvaro. Jag har varit på en hel del konserter i mitt liv. På dessa tillställningar är det också en väldigt go stämning. Även där blir det väldigt familjärt och kärleksfullt. Det är inte alls konstigt när så många människor kommer samman kring något gemensamt att det blir en speciell stämning. Vi får aldrig tro att vi måste göra sådana här events för att få uppleva Guds närvaro eller för att spendera tid med honom, men vi FÅR göra sådana här events för att söka honom och hans närvaro.

För det fjärde så var predikningarna underbara! Om man är van att predikan ska vara lik en lektion, där man får lära sig något nytt så kanske man blev lite besviken. För majoriteten av predikningarna i helgen var inte ämnade att vara lärande, utan snarare att vara uppmuntrande och utmanande.

Heidi Baker fick i alla fall mig att känna mig som ett litet barn i pappa Guds trygga händer när hon berättade om honom. Hennes huvudbudskap, så som jag hörde det, var att för att kunna nå människor och evangelisera så måste jag personligen inse att jag är ändlöst älskad och det bästa sättet att förstå det är att spendera kvalitetstid med Gud på tu man hand.

Jag har alltid sett upp till Todd White. Som sagt så trodde jag inte på mirakel förut, men när jag fick vara med om dem och sedan höra talas om folk som bad för sjuka så blev jag sjukt peppad! Jag såg en massa videor med Toddan och blev ännu mer peppad. Gud vare tack, jag har fått vara med om en del helanden jag med. Något jag lärde mig än en gång den här helgen var att det inte handlar om mirakel eller prestationer för Gud, utan det handlar om att bli älskad, älska tillbaka och älska vidare. Något som jag behöver bli ständigt påmind om.

Todd White är en spännande figur, om du inte känner till honom rekommenderar jag starkt att du söker upp honom på www.lifestylechristianity.com!

14222157_1237784412952410_6630984318612018063_n

Todd har så otroligt många berättelser om helanden att man blir lite snurrig. Och jag kan verkligen tycka att en sådan snubbe som honom, som ändå har blivit lite av en stjärna inom kristenheten skulle bli högfärdig. Jag har också varit lite rädd för det för hans skull, eftersom jag har sett upp till honom så vill jag inte att han ska falla! Så jag blev glad i helgen när jag hörde honom och hur hans ödmjukhet lyste igenom så tydligt. Även hans budskap, så som jag hörde det, var tydligt: Du måste inse vem du är i Gud och då kommer allt det andra av sig själv. Vilket för mig översätts till att jag behöver spendera mer kvalitetstid med pappa Gud.

Det som var allra mäktigast på den här helgen var dock inte att så många människor fick möjlighet att gå ut på gatorna och sprida Guds kärlek eller att vi samlades så många eller hur bra predikningarna var. Även om det så klart är helt fantastiskt! Nej, det som var mäktigast var på söndagsmorgonen efter Joakim Lundkvist hade predikat (en predikan som förövrigt var suverän, om det hade varit en tävling i retorik hade Jocke vunnit). Ett flertal pastorer samlades på scenen för att be om förlåtelse för att dom har varit delaktiga till oenigheten i kyrkan. Det var så otroligt vackert att se bröder och systrar lägga ner stridsyxor och erkänna varandra och behovet av varandra. Det var underbart att se dessa ta täten och visa på ett sant ledarskap – omvändelse är centralt för den kristna tron och enheten i kyrkan är jätte viktig!

Så vad blir frukten av Awakening Europe? Ja, det återstår ju självklart att se. Det är för tidigt att säga nu vad den bestående frukten skulle kunna vara. Men det är helt klart så att tusentals frön för Guds rike har såtts den här helgen. Och som Bibeln lär oss: vissa sår, vissa vattnar och andra skördar men det är alltid Gud som står får tillväxten. Så som kyrka i Sverige har vi ett ansvar att ta hand om dessa frön. Vi har ett finger med i spelet i vad som händer med frukten.

Jag är inte en som har lätt till tårar (det blir dock lättare och lättare, tack gode Gud!) men den här helgen har mina kinder blivit våta mer gånger än jag kan räkna. Jag har fått möta Gud på ett mäktigt sätt och jag känner mig inspirerad att bli mer älskad och att få älska mer.

”I used to go to all the summercamps I could, and every year I got born again, again. It was amazing! I highly recomend it!” – Shane Claiborne.

Citatet ovant ska inte tas på för stort allvar, självklart kan man bara bli född på nytt en gång, men jag tror innerligt på att man kan få möta Gud och bli uppfylld av honom ändlöst många gånger och att inte ta tillfället i akt när det bjuds är, enligt min ödmjuka åsikt, dumdristigt.

Att Gud skulle kunna bli förhärligad i en stor konsert arena är fullt möjligt, jag menar, konstigare saker har ju hänt.

7 anledningar varför jag tror på Bibeln.

 1. Gud visade sig för mig i en dröm. Jag såg gator av guld, som omtalas i Uppenbarelseboken 21:21. Jag kunde direkt koppla min upplevelse till Bibeln.
 2. När jag kom till tro hade min själ en otrolig törst efter sanning och hopp. Att läsa Bibeln var som att få dricka rent, klart vatten efter en livslång ökenvandring. (Denna överväldigande upplevelse har lagt sig något nu när jag har kommit in i en vardaglig läsning, men jag upplever fortfarande att Bibeln släker en törst ingen annan källa kan släcka.)
 3. De historiska människor som har betytt mest för mitt spirituella liv är sådana som har hållt Bibeln för sann. Denna skara sträcker sig från sådana som Martin Luther till sådana som Derek Prince, med en salig sakara där emellan. (Smith Wiggelsworth, D.L Moody, Keith Green mfl.)
 4. Människor i min närhet som håller Bibeln för sann och strävar efter ett liv i samklang med den tycks leva bättre, lyckligare och mer lyckade liv än de som inte gör det. Detta oberoende på vilka svårigheter människorna går igenom.
 5. I Bibeln finns svar på livets frågor, vilket för mig ringer som sant. Allt från ”Vart kommer vi ifrån?” ”Varför är vi här?” till ”Hur kommer det sig att vi beter oss som vi gör?” – C.S Lewis sa: ”Jag tror på Kristendomen som jag tror på att solen går upp: Inte bara för att jag ser den, men för att i dess ljus ser jag också allt annat.”  
 6. Gud uppenbarar sig för mig genom hans ord, Bibeln. Jag får inte bara spirituell tillfredställelse när jag läser Bibeln utan jag lär också känna den Gud jag tror på genom den.
 7. Ju mer jag studerar de vetenskapliga bevisen, särskilt för Nya Testamentet, ju mer övertygad blir jag.

 

Om en lärare, professor eller någon annan person med utbildning eller gedigen erfarenhet berättar något för mig så litar jag på det som sägs. Personen är trovärdig utifrån vad denne har uträttat. Om nu Gud finns och är allvetenade,  så måste det betyda att han har den högsta och yttersta trovärdigheten. Om han då informerar mig om vad sanning är, bör jag lita på honom.

Om du vill ta del av lite vetenskapliga och historiska argument för Bibeln rekommenderar jag dessa korta filmklipp:

 

 

Gud kallar oss att gå!

 

1 Mosebocken:

12 1 Herren sade till Abram: ”Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. 2 Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. 3 Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.” 4 

Många kristna brottas med kallelse, uppgift och identitet. Det  upplevs svårt att ta livsval och veta vart man ska ta vägen. Jag håller med, den stora bilden är svår att se! Vad ska jag plugga till? Vad ska jag jobba med? Vart ska jag bo?

Det är kanske viktiga frågor, men jag tror vi behöver lära oss att leva nu. Jesus kom med ett starkt budskap: Guds rike är här. Det betyder att vi kan leva med honom redan här och nu, himlen är här.

Så vad ska vi göra?

En bra start tror jag är att lära känna Gud närmare. Spendera tid med honom i Bibeln och samtala med honom genom bön.

Vad gäller kallelse så har Jesus redan sagt vad vi ska göra. ”Gör alla folk till lärljungar.” Precis som han gjorde. Han såg människor där de var i hans vardag, han behövde inte vara i en kyrka, på evangelisationssatsning eller något annat möte. Han mötte folk bara genom att vara ute och gå. Han älskade dem, gav dem hopp, helade dem. Vi kan följa i hans fotspår.

Johannesevangeliet 5:

19 Jesus svarade dem: ”Jag säger er sanningen: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen

Precis som med Abreham så kallar Gud på oss, Gå! Vi vet inte exakt vart, vi vet inte exakt hur. Men i relationen med Gud så kommer det visa sig på vägen. Om vi börjar vandra som Jesus i vardagen så kommer Gud visa oss vägen fram, steg för steg. Mer än så behöver vi egentligen inte veta!

Vi känner vår slutdestination, Den nya jorden och den nya himlen, det nya Jerusalem. På vägen kan vi få betyda något för någon, kanske får vi med oss någon också.

Har du, som kristen, nånsin känt en dragning att säga något till en främling? Kanske bara ett Hej – Kanske ett budskap från Gud. Eller har du känt dig lockad att be för någon sjuk som du bara passerar på stan?

Det är väldigt subtilt, Gud talar i det stilla.

Jag var ute och åkte bil. Jag känner plötsligt att jag ska åka till en särskild bensinmack och upplever att Gud manar mig att be för en kvinna där med ryggproblem. Så jag svänger in, köper något för att ha en ursäkt att vara där. Frågar tjejen i kassan om hon har problem med ryggen. Vilket hon också har, jag får be för henne och hon tycker det var en positiv upplevelse. Jag får dock ingen komfirmation om hennes ryggvärk.

Drygt ett år senare var jag där igen, och jag gick igenom en period där jag inte var särskilt peppad på livet med Gud. Handlade det jag skulle ha och påväg ut genom dörren slås jag av tanken: ”Hur är det med hennes rygg?” Så jag frågar, hon svarar att hon inte har haft problem sedan jag bad för henne.

En stilla tanken utvecklades till något mirakulöst! Det samma kan hända var och en av oss, egentligen varje dag.

Johannesevangeliet 10:

27 Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig.

Jesus är vår Herde, han kommer ge oss allt vi behöver och leda oss på hans vägar, bara vi lyssnar och vågar kliva ut ur vår bekvämliga tillvaro.

Biblisk slutledningsförmåga.

En av mina absoluta favoriter inom kategorin lärare i Guds rike är Derek Prince. Han står högt i kurs hos mig just för att han är så systematisk, tydlig i sin undervisning och dessutom hade ordentligt med erfarenhet.

Ofta kan man lära sig mycket av att lära sig sina lärares tekniker och inte bara lyssna på deras budskap.

hqdefault

Derek hade en förmåga att se mönster i bibeltexten som ger den nya djup. Han ställer ofta upp bibeltextens följd systematiskt.

Som till exempel här i Jakobsbrevet 3:

13 Är någon av er vis och förståndig, då ska han visa sina gärningar genom ett klokt, vänligt och gott uppträdande. 14 Men bär ni bitter avund och rivalitet i ert hjärta, ska ni inte skryta och ljuga i strid mot sanningen. 15 En sådan ”vishet” kommer inte från ovan utan är jordisk, oandlig , demonisk. 16 För där det finns avund och rivalitet, där finns också oordning och all slags ondska.
17 Men visheten från ovan är först och främst ren, dessutom fredlig, mild, följsam, full av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. 18 Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid.

Derek läser ”En sådan ”vishet” kommer inte från ovan utan är: 1. Jordisk, 2. Oandlig (Här väljer han också att översätta ordet oandlig till själslig, vilket ger texten mer klarhet.) 3. Demonisk.

Han ser det alltså som en följd. Om man inte tar itu med sitt hjärta som bär på bittert avund och rivalitet så kommer man först börja i en jordisk vishet, vilket vi skulle kunna kalla för en köttslig vishet, och om man fortsätter att vandra på samma spår med hjärtat i detta tillstånd kommer till slut själen också bli infekterad av denna sjukdom och slutligen öppnar man sig för demoniskt inflytande.[1]

Det här är bara ett exempel på hans tanke. Jag tycker det är en intressant infallsvinkel på bibeln. Den följer en logisk slutledning.

Vi kan se i skapelsen att allt som är till följer olika mönster. Saker och ting följer en viss ordning. Vi kan med hjälp av logisk slutledning komma fram till saker som vi annars är inkapabla att nå. Mattematik är ett strålande exempel. Om universum inte var i ordning så skulle inte matte kunna appliceras på verkligeheten, men tack vare matte och slutledning kan vi landa på planeter långt bort med precition.

Många i filosofins värld är dessutom överens om att man behöver slutledningsförmåga för att kunna nå fram till metafysiska sanningar.

1 Kor 14: 33 för Gud är inte oordningens Gud utan fridens.

Gud är en ordningens Gud, skulle det vara långsökt att tro att även Guds ord innehåller vissa mönster?

Psalm 136: 5 Han gjorde himlen med förstånd,evig är hans nåd,6 han bredde ut jorden över vattnen,evig är hans nåd.

I Psalm 136 ärar författaren Gud för att han har skapat med förstånd, både jord, himmel och allt därtill.

Vi läser i Galaterbrevet 5 om Andens frukt, och här skulle jag vilja försöka mig på en biblisk slutledning.

22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet , 23 mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.  

När vi få ta emot Anden, som vi tror är i det innersta i människan, så börjar hans frukt kultiveras i oss och det första som tränger igenom ytan är Kärlek.  Sedan följer allt uifrån kärleken:, glädjen och friden, sedan tålamodet, vänligheten och godheten, troheten, mildheten och självbehärskningen.

Det är viktigt att komma ihåg att det bara är en frukt, det är inte flera frukter. Men likt många andra växter kanske denna växer i olika stadier innan den har nått full mognad.

[1] Prince, Derek 2008.

Källförteckning:

”Protection From Deception Navigating through the minefield of Signs and Wonders” – Derek Prince

 

Religion is like a penis

religion-is-like-a-penis-bw-480x357

 

Den här bilen har dykt upp många gånger i mitt facebook-flöde. Den representerar ett missförstånd med religion, jag tänker inte försvara all religion mot dessa påståenden, jag tänker bara försvara min egen. Nämligen kristendomen.

Inom kristendomen så finns det en annan definition av vad religion är. Religion är något som en person gör för att komma fram till Gud, att vara religiös enligt kristen standard skulle kunna vara att man utövar vissa ritualer eller håller vissa tider för heliga. Man gör saker i tomhet, man går till kyrkan varje söndag och tror att Gud nöjer sig med det. Att vara religiös i kristen mening är att man har missat målet, att man gör alla saker för att människor ska se vad man gör och tycka att man är något speciellt. Jesus går emot detta upprepade gånger i evangelierna. Så religion har en negativ klang i kristna kretsar, det är synonymt med hyckleri.

Men sann religion handlar inte om en pricklista av sysslor. Sann religion handlar inte om ytan utan djupet och allt däremellan.  Sann religion är egentligen en relation där Gud; Fader, Son och helige Ande är i centrum. Sann religion är att lära känna Gud som den han är, för den han är. Och som vi vet är enda vägen till Gud genom Jesus Kristus.

I förlängningen innebär det också att låta Gud förvandla en, det är nämligen så att Gud har en ritning för hur människan är tänkt att vara, men vi har avvikit från den ritningen och slagits i spillror. När man inleder en relation till Gud måste det vara på premissen att man kan inse sina misstag och sina fel, och låta Gud lösa dem och forma en till hans avbild igen.

Det står väldigt bra angående falsk religion i The Message, vilket är en engelsk parafrasöversättning av Bibeln. Isaiah 1:13-17:

“Quit your worship charades.
    I can’t stand your trivial religious games:
Monthly conferences, weekly Sabbaths, special meetings—
    meetings, meetings, meetings—I can’t stand one more!
Meetings for this, meetings for that. I hate them!
    You’ve worn me out!
I’m sick of your religion, religion, religion,
    while you go right on sinning.
When you put on your next prayer-performance,
    I’ll be looking the other way.
No matter how long or loud or often you pray,
    I’ll not be listening.
And do you know why? Because you’ve been tearing
    people to pieces, and your hands are bloody.
Go home and wash up.
    Clean up your act.
Sweep your lives clean of your evildoings
    so I don’t have to look at them any longer.
Say no to wrong.
    Learn to do good.
Work for justice.
    Help the down-and-out.
Stand up for the homeless.
    Go to bat for the defenseless.

Kristendomen är inte en slapp penis. Kristendomens Gud, Fader, Son och helige Ande är kärlek – inte en urvattnad porrfilm som bara är till för att tillfredställa tomma begär. Nej Kristendomen förespråkar en relation som tillfredställer alla behov, de spirituella, de känslomässiga, och även de kroppsliga. Det är nämligen så att Gud har en tanke med sex också.

Jesus Kristus kom till jorden för att rädda döda människor undan dommen som komma skall. Han dog för att ge oss liv. För att han älskar oss – med en evig kärlek!

Sann religion är inte likt en penis. Kristendomen är snarare likt en familjeinbjudan, en faders rop efter sina bortsprunga barn. Barn som har tappat bort sig i mörket, som har glömt sin egen pappa i den dunkla skogen. Som kristen har man alltså ett hjärta för sin pappas, Guds, bortsprunga barn. Därför försöker man övertyga så många man kan om att detta är sanningen!

Det är utifrån en kärlek till pappa och utifrån en kärlek till syskon som inte vet att de är syskon. En kristen handlar utifrån sin tro först och sätter andra människor över sig själv. Man tänker på vad som är Guds vilja, så när man skriver lagar så försöker man skriva dessa utifrån Guds lagar. När man går ut bland folk, i offentligheten så tänker man på Gud och hans längtan efter hans barn. Hans barns behov av deras pappa, deras Gud.  Det handlar inte om att vinna en kamp om vem som har rätt och fel, bara för att visa sig bättre än någon annan. Det handlar om att den levande Guden har uppenbarat sig för en och att man därför vill följa honom i all hans ledning.iloveyou

Vad betyder ”frälst”?

Vi kristna slänger oss med den här termen ofta, det beror dels på att vi själva har upplevt fenomenet, dels på att vi vill att alla ska få uppleva det och dels för att Jesus ber oss att lära alla folk vad han har lärt oss.

Men vad betyder det egentligen att vara ”frälst”? Ordet förekommer ofta i Nya testamentet. NT är skriven på grekiska och när man översätter ordet ”Sozo” översätter man det med ”frälst.”

sozo1

Det betyder: Att rädda, frigöra eller skydda. Hela, bevara – och härligast av allt: Att bli gjord hel.

Det svenska ordet frälst kommer från ett gammalt uttryck som vi inte längre använder till vardags. Kanske med undantag till exempel kan man säga ”Han var hockeyfrälst!” för att beskriva någon som tyckte väldigt mycket om hockey. Ordet betyder egentligen ”att bli frigjord”, ordagrant att bli ”frihalsad.” Man använde det för att beskriva frigörelsen av fångar som var bundna kring halsen.

Som vi ser av definitionen så ligger det nära till hands att använda en sådan liknelse, att bli frihalsad. Bibeln beskriver hur människan har fastnat i synd och att vi behöver bli frigjorda från den. Att vara en syndare innebär i första hand att man har tappat kontakten med Gud. Och det innebär också att man gör saker som är emot Guds vilja och hans karaktär. Hans vilja är uttryckt i Bibeln, genom den kan vi förstå vad som är synd. Vi ser Guds många bud i Gamla testamentet och även Jesu bud i Nya testamentet. Bibel uttrycker också att alla människor har en moralisk uppfattning, ”Det lagen kräver är skrivet i deras hjärtan.” (Romarbrevet 2:14 FB14.)

Gud har skapat människan till sin avbild, men den här avbilden har blivit sönderslagen genom synd. Alla människor är trasiga, sårade och förvridna. Det är bara Gud som kan laga oss. Han kan rädda oss från våra smärtor, rengöra våra sår och frigöra oss från vårt destruktiva slaveri. Han vill återskapa oss i sin avbild.

Vi tillåter honom att göra det genom att omvända oss från vår synd, bekänna den, be om förlåtelse, döpa oss och bli födda på nytt. När detta har hänt har vi blivit frälsta, ”frihalsade från syndens snara!”

Exakt i vilken ordning det sker, eller om det ens finns en specifik ordning, det vet jag inte. Det kan börja med en bön där man ber Gud om förlåtelse för vad man gjort och att man ska få ta del av det nya livet. Det handlar om att förneka sig själv, att dö bort från sitt gamla liv och födas in i det nya. När man blir född på nytt så blir man född av Ande och den Helige Ande tar upp boning inom oss. Han är det saknande kugghjulet i människan design. Gud har alltid tänk att han ska vara en del av vårt liv, men när avbilden slogs sönder så förändrades det. (Läs mer i Johannesevangeliet 3:1-21)

Cross-W300

Du kan läsa här om hur jag blev frälst och började kalla mig kristen, och här kan du läsa mer om vad ”Evangeliet” är. Det tar upp hur Gud har löst problemet med vår synd.

När man har blivit frälst har man alltså Gud på insidan, och man lever i konstant relation till honom genom hans egen ande! ”Kristus i er, härlighetens hopp.” (Kolosserbrevet 1:27 FB14)