Bibeln

Jag virrade omkring i öknen, ömsom på väg, ömsom vilse.

Hungrig och törstig föll jag utmattad till marken, natthimlen var svart och talade i sin tystnad om ingentingets ödesdigra verklighet.

Men så kom du.

Du ledde mig till brunnen, till den evigt klara källan och för första gången i mitt liv fick jag dricka mig helt mätt.

Natthimlen har nu ändrat sin färg och blivit till dag, öknen har blivit en oas.

 

Så är Guds ord för oss. Det är som en klar källa med rent vatten. Så var det också för mig när jag först fick tag i tron på Jesus och förstod djupen i Bibeln. Innan jag kom till tro så läste jag Bibeln halvhjärtat och tyckte att det som stod där var idiotiskt.

Men efter jag förstod att Gud var på riktigt och när jag hade inlett en relation med honom så fick jag en upplevelse, en helt vanlig dag på bussen. Jag läste Bibeln och Gud talade till mig. Det var då verkligen som om jag vandrat omkring i en öken hela mitt liv utan vatten och nu äntligen fick jag släcka törsten.

Jesus drevs av Anden ut i öknen, efter 40 dagar blev han till sist hungrig efter att varit utan mat under hela den långa tiden. Då visar sig Satan för honom och frestar honom: ”Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd.” Ett ganska gott förslag för någon som är hungrig efter 40 dagars fasta. Det skulle vara svårt att mostå möjligheten att få äta. Men Jesus svarar honom på ett förvånande sätt: ”Jesus svarade: Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.” (Matt 3:1-4)

Jesus är väldigt tydlig med att Guds ord är viktigare än mat. Och uppenbarligen var det färdigdiskuterat med den här kommentaren också, för efter detta går Djävulen vidare till nästa frestelse.

Jesus citerar här en gammal vers:

”Alla de bud som jag i dag ger dig skall ni vara noga med att följa för att ni må leva och bli talrika, och för att ni må komma in i och ta i besittning det land som Herren med ed har lovat era fäder. Kom ihåg hur Herren , din Gud, i fyrtio år ledde dig hela vägen i öknen för att ödmjuka dig och pröva dig och så lära känna vad som var i ditt hjärta, om du skulle hålla hans bud eller inte. Han ödmjukade dig och lät dig hungra, och han gav dig manna att äta, en mat som varken du eller dina fäder kände till, för att han skulle lära dig förstå att människan lever inte bara av bröd, utan av allt som utgår från Herrens mun.  Dina kläder blev inte utslitna och din fot svullnade inte under dessa fyrtio år.  Du skall veta i ditt hjärta att Herren , din Gud, fostrar dig, så som en man fostrar sin son, och du skall hålla Herrens , din Guds, bud så att du vandrar på hans vägar och fruktar honom.” (5 mos 8:1-6)

I det sammanhanget är det Mose som talar till Israels folk och påminner dem om vad Gud gjorde med dem i öknen. Det är väldigt intressant att läsa ”Han ödmjukade dig och lät dig hungra… för att…” Det finns så klart flera anledningar till ökenvandringen. Men uppenbarligen var en väldigt viktig punkt för Gud att lära Israel att förstå detta att människan inte bara lever av bröd utan av allt som utgår från Herrens mun.

Jesus kommer tillbaka till ämnet om bröd två kapitel längre fram i Matteusevangeliet. Personligen är jag övertygad om att han inte enbart talar om det jordiska brödet där, just eftersom ”Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun” föregår det med bara några få kapitel.

Kapitel 6 handlar om en personlig relation med Gud. Jesus tar upp flera saker som relaterar till att ta egen tid med Gud. Hur varken fastan eller hur bönen ska göras i det öppna bara för att vi ska få synas och visa hur duktiga vi är. Nej det viktigaste är ensamtiden, den intima relationen med Gud när ingen annan hör eller ser. Jag tror också det är vad ”samla skatter i himlen” handlar om.

Här kommer en av Bibelns mest kända passager, människor som inte ens tror på Gud har dessa verser memorerade. Jag pratar om ”Fader vår”, bönen som Jesus lär sina lärjungar att be. Vi ska inte gå in för mycket på den här och nu, för det finns mycket att säga om den. Det som är intressant för oss nu är:

”Ge oss i dag vårt dagliga bröd.” (Matt 6:11)

Som sagt så syftar inte det här brödet enbart på vårt behov av mat. Jag tror det syftar till vårt dagliga ord ifrån Gud. Vilket också knyter samman med kapitel 6 tema om den personliga relationen. Vi behöver få bli fyllda i vår andliga mage genom att få höra ifrån Gud varje dag.

Gud talar primärt till oss genom sitt ord.

Johannesevangeliet 1:1-18 lär oss att Jesus är Guds ord.

Hebreerbrevet 1:1-2a: fortsätter på samma linje: ”I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna, men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin Son.”

För mig blir det därför ännu tydligare att det handlar om en relation, en relation till Gud i Jesus där vi både talar och lyssnar. Med betoning på lyssnar – vi har lätt att pladdra på och glöma bort att Gud lever och vill svara oss.

Vad händer med Bibeln då?

Jesus säger till judarna i Joh 5:39: ”Ni forskar i Skrifterna , för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just de som vittnar om mig.”

Och Paulus försäkrar sin lärjunge Timoteus:

”Du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.”
 (2 tim 3:15-17)

Så Bibeln är Guds ord, men Jesus är Guds levande ord. Precis som det var för mig innan jag blev troende och biblen var ’död’ så behöver Gud alltid uppenbara sitt levande ord genom Bibeln för att det ska ta skruv. Och det sker i relation med honom.

Det finns en till viktig aspekt av Guds ord som vi behöver få tag på. Den finner vi i ett annat välkänt bibelställe, nämligen:

”Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord.” (Ef 6:17)

Versen ingår i ett längre resonemang kring Guds vapenrustning, ett spännande ämne som vi inte heller ska gå in på nu.

Guds ord är ett Andens svärd. Det är alltså något vi kan gå till attack med. Tack och lov är inte våran tro baserad på att vi måste strida med fysiska svärd. Men det pågår ett krig som bara kan besegras med Andens svärd. Det kriget härjar i våra sinnen och står mellan sanning och lögn. Bibeln är Guds sanning och med den kan vi stå emot lögnen – precis som Jesus gör i Matteus 3. Han svarar Djävulen med uppenbarade sanningar ur Guds ord.

Det finns mycket mer att säga om vad Bibeln är. Det jag försöker få fram här är dock vikten av att tillägna sig Guds ord dagligen i relation med honom som har dött och uppstått för oss.

Än en gång klingar orden i mina öron ”Vi måste våga tro på det vi tror på.” Om vi verkligen tror på att Jesus är den Bibeln säger att han är då behöver vi ta Guds ord på största allvar.

 

”Smaka och se att Herren är god.”

-Psalm 34:9

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>