Vad ni än ber om.

Vi läser i Johannesevangeliet 14:13-14 att om vi ber om något i Jesu namn, vad som helst, så ska vi få det. Här tänkte jag som nybliven troende att allt betydde allt, om jag alltså bad om en miljon så skulle jag få en miljon. Eller om jag bad om en ny teve så skulle jag få en ny teve. Det behöver inte heller bara handla om materiella ting, det kan vara att be över framgång i arbetet, frihet från sjukdom, att människor ska behandla mig bättre eller vad det nu än kan vara för något man vill ha av Gud.

Men jag har insett att det är mycket mer komplicerat än så. Jag har lärt mig att vi måste läsa bibeln i kontext. Vi kan inte bara läsa en vers och sedan bygga en lära kring den utan att förstå kontexten i vilken versen förekommer. Inom exegetiken så brukar man prata om flera olika lager av kontext. Den närmaste kontexten versen befinner sig i, alltså de närmst liggande verserna före och efter, det större sammanhanget i boken och i vissa fall bokens plats i kanon. Man pratar också om historisk kontext, men det lämnar vi därhän för stunden.

Därför behöver vi läsa några verser tillbaka i Johannes för att få en bättre förståelse av vad som sägs. Texten förekommer i vad man på engelska kallar för ”Jesus’ last discourses” eller ”Jesus’ last farewell discourses”. Vi skulle kunna översätta fritt och kalla det för Jesu sista samtal. Detta eftersom det händer alldeles innan Jesu korsfästelse. I kapitel 12 så får vi reda på att detta är veckan innan påsk och att Jesus är med sina lärjungar i Jerusalem för att fira högtiden. I kapitel 13 specificerar Johannes det till att vara ”strax innan påskhögtiden”. Här äter de en måltid, som troligen är densamme som när nattvarden först instiftades, även om det inte nämns uttryckligen här. Jesus tvättar också sina lärjungars fötter som en symbol för dem att vara tjänare eftersom han först har tjänat dem. Judas beger sig i väg för att förråda Jesus och då börjar Jesus samtala med sina lärjungar, detta fortlöper in i kapitel 14. Han berättar att han snart ska gå till Fadern och förbereda plats åt lärjungarna och att han ska komma åter och hämta dem senare. I detta blir lärjungarna lite förvirrade och förstår inte vart han ska gå, varpå de börjar diskutera vem Fadern är. Filippus vill att Jesus ska visa dem Fadern, varpå Jesus svarar att om Filippus har sett Jesus så har han också sett Fadern för dom båda är ett.

Och här finns nyckeln till att förstå vad Jesus menar med bön i hans namn:

Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningar är hans verk. Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och kan ni inte det, tro då för gärningarnas skull. Jag säger er sanningen: Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, ska jag göra det. (14:10-15)

Jesus säger här att det inte är hans egna ord eller gärningar, utan det är Faderns. Det betyder att Jesus underkastar sig Faderns vilja! Han försöker inte komma med en egen agenda utan han följer den order han har fått. Fadern bor i Jesus, och vi vet att Kristus bor i oss som tror på honom genom Guds Ande. Alltså har vi samma relation till Jesus som Jesus har till Fadern genom pånyttfödelsen – vilket Jesus bekräftar i verserna som kommer efter den här texten (14:16ff).

Den som då tror på Jesus ska göra de gärningar som HAN gör. Det är alltså samma förhållanden här, Jesus underkastar sig Fadern och vi underkastar oss Jesus. Det visar sig alltså att ”allt vad ni ber om” inte är synonymt med ”allt vad ni önskar er” utan snarare betyder: ”När ni underkastar er mig och tror på mig så ska jag göra Faderns gärningar igenom er”.

Om man som jag läser i SFB15 så har man i det här sammanhanget gjort en olycklig styckesindelning. Man har satt rubriceringen ”Jesus lovar sända Hjälparen” från vers 15 och framåt, där texten talar om hur Jesus ska skicka Anden till lärjungarna. Men vers 15 börjar med ett ”Om” som inte tycks passa ihop med det ”och” som vers 16 inleds med.

Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare som ska vara hos er för alltid

Läser man dessa två verser tillsammans ser de inte ut att höra ihop. ”Älska mig, håll mina bud så ska jag be Fadern som ska sända Hjälparen”. Så står det inte där, men det är lätt att få den känslan eftersom det är under en ny rubrik. Men man formulerar sig inte i Om och Och på det sättet.

Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, ska jag göra det. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare som ska vara hos er för alltid

Läser man dessa tre verser (13-16) tillsammans på det här sättet istället känns det mer troligt att bönen som sker i Jesu namn har en klausul, alltså: Om vi ber om något i Jesu namn och samtidigt älskar honom och håller hans bud, då ska han sända en hjälpare som ska fungera på samma sätt för oss som Fadern fungerade för Jesus. Jesus underkastade sig helt Faderns vilja och tillät honom att göra jobbet, alltså ska vi underkasta oss Jesus och låta honom göra jobbet.

I nästkommande kapitel fortsätter Jesus det här resonemanget. Den här gången tar han liknelsen av att han är vinstocken och vi är grenarna. Här förtydligar Jesus att vi inte kan göra något utan honom: ”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra.” (15:5) Vi har fått förmånen att följa med på Guds vägar och när vi vandrar på dem är ingenting omöjligt, men utan honom kan vi inte göra någonting som har något evigt värde. Vi kan fortfarande göra saker, men vi kan inte göra Guds saker – för det kräver att det är Gud som gör dem! Vi ser alltså att ”Vad ni än ber om” inte betyder ”vad ni än önskar” utan snarare: ”När ni följer mig (Jesus alltså!), såsom jag följer Fadern då kommer alla era böner ha framgång för att ni underkastar er min vilja istället för att gå er egen väg.”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>