Gud kallar oss att gå!

 

1 Mosebocken:

12 1 Herren sade till Abram: ”Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. 2 Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. 3 Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.” 4 

Många kristna brottas med kallelse, uppgift och identitet. Det  upplevs svårt att ta livsval och veta vart man ska ta vägen. Jag håller med, den stora bilden är svår att se! Vad ska jag plugga till? Vad ska jag jobba med? Vart ska jag bo?

Det är kanske viktiga frågor, men jag tror vi behöver lära oss att leva nu. Jesus kom med ett starkt budskap: Guds rike är här. Det betyder att vi kan leva med honom redan här och nu, himlen är här.

Så vad ska vi göra?

En bra start tror jag är att lära känna Gud närmare. Spendera tid med honom i Bibeln och samtala med honom genom bön.

Vad gäller kallelse så har Jesus redan sagt vad vi ska göra. ”Gör alla folk till lärljungar.” Precis som han gjorde. Han såg människor där de var i hans vardag, han behövde inte vara i en kyrka, på evangelisationssatsning eller något annat möte. Han mötte folk bara genom att vara ute och gå. Han älskade dem, gav dem hopp, helade dem. Vi kan följa i hans fotspår.

Johannesevangeliet 5:

19 Jesus svarade dem: ”Jag säger er sanningen: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen

Precis som med Abreham så kallar Gud på oss, Gå! Vi vet inte exakt vart, vi vet inte exakt hur. Men i relationen med Gud så kommer det visa sig på vägen. Om vi börjar vandra som Jesus i vardagen så kommer Gud visa oss vägen fram, steg för steg. Mer än så behöver vi egentligen inte veta!

Vi känner vår slutdestination, Den nya jorden och den nya himlen, det nya Jerusalem. På vägen kan vi få betyda något för någon, kanske får vi med oss någon också.

Har du, som kristen, nånsin känt en dragning att säga något till en främling? Kanske bara ett Hej – Kanske ett budskap från Gud. Eller har du känt dig lockad att be för någon sjuk som du bara passerar på stan?

Det är väldigt subtilt, Gud talar i det stilla.

Jag var ute och åkte bil. Jag känner plötsligt att jag ska åka till en särskild bensinmack och upplever att Gud manar mig att be för en kvinna där med ryggproblem. Så jag svänger in, köper något för att ha en ursäkt att vara där. Frågar tjejen i kassan om hon har problem med ryggen. Vilket hon också har, jag får be för henne och hon tycker det var en positiv upplevelse. Jag får dock ingen komfirmation om hennes ryggvärk.

Drygt ett år senare var jag där igen, och jag gick igenom en period där jag inte var särskilt peppad på livet med Gud. Handlade det jag skulle ha och påväg ut genom dörren slås jag av tanken: ”Hur är det med hennes rygg?” Så jag frågar, hon svarar att hon inte har haft problem sedan jag bad för henne.

En stilla tanken utvecklades till något mirakulöst! Det samma kan hända var och en av oss, egentligen varje dag.

Johannesevangeliet 10:

27 Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig.

Jesus är vår Herde, han kommer ge oss allt vi behöver och leda oss på hans vägar, bara vi lyssnar och vågar kliva ut ur vår bekvämliga tillvaro.

Religion is like a penis

religion-is-like-a-penis-bw-480x357

 

Den här bilen har dykt upp många gånger i mitt facebook-flöde. Den representerar ett missförstånd med religion, jag tänker inte försvara all religion mot dessa påståenden, jag tänker bara försvara min egen. Nämligen kristendomen.

Inom kristendomen så finns det en annan definition av vad religion är. Religion är något som en person gör för att komma fram till Gud, att vara religiös enligt kristen standard skulle kunna vara att man utövar vissa ritualer eller håller vissa tider för heliga. Man gör saker i tomhet, man går till kyrkan varje söndag och tror att Gud nöjer sig med det. Att vara religiös i kristen mening är att man har missat målet, att man gör alla saker för att människor ska se vad man gör och tycka att man är något speciellt. Jesus går emot detta upprepade gånger i evangelierna. Så religion har en negativ klang i kristna kretsar, det är synonymt med hyckleri.

Men sann religion handlar inte om en pricklista av sysslor. Sann religion handlar inte om ytan utan djupet och allt däremellan.  Sann religion är egentligen en relation där Gud; Fader, Son och helige Ande är i centrum. Sann religion är att lära känna Gud som den han är, för den han är. Och som vi vet är enda vägen till Gud genom Jesus Kristus.

I förlängningen innebär det också att låta Gud förvandla en, det är nämligen så att Gud har en ritning för hur människan är tänkt att vara, men vi har avvikit från den ritningen och slagits i spillror. När man inleder en relation till Gud måste det vara på premissen att man kan inse sina misstag och sina fel, och låta Gud lösa dem och forma en till hans avbild igen.

Det står väldigt bra angående falsk religion i The Message, vilket är en engelsk parafrasöversättning av Bibeln. Isaiah 1:13-17:

“Quit your worship charades.
    I can’t stand your trivial religious games:
Monthly conferences, weekly Sabbaths, special meetings—
    meetings, meetings, meetings—I can’t stand one more!
Meetings for this, meetings for that. I hate them!
    You’ve worn me out!
I’m sick of your religion, religion, religion,
    while you go right on sinning.
When you put on your next prayer-performance,
    I’ll be looking the other way.
No matter how long or loud or often you pray,
    I’ll not be listening.
And do you know why? Because you’ve been tearing
    people to pieces, and your hands are bloody.
Go home and wash up.
    Clean up your act.
Sweep your lives clean of your evildoings
    so I don’t have to look at them any longer.
Say no to wrong.
    Learn to do good.
Work for justice.
    Help the down-and-out.
Stand up for the homeless.
    Go to bat for the defenseless.

Kristendomen är inte en slapp penis. Kristendomens Gud, Fader, Son och helige Ande är kärlek – inte en urvattnad porrfilm som bara är till för att tillfredställa tomma begär. Nej Kristendomen förespråkar en relation som tillfredställer alla behov, de spirituella, de känslomässiga, och även de kroppsliga. Det är nämligen så att Gud har en tanke med sex också.

Jesus Kristus kom till jorden för att rädda döda människor undan dommen som komma skall. Han dog för att ge oss liv. För att han älskar oss – med en evig kärlek!

Sann religion är inte likt en penis. Kristendomen är snarare likt en familjeinbjudan, en faders rop efter sina bortsprunga barn. Barn som har tappat bort sig i mörket, som har glömt sin egen pappa i den dunkla skogen. Som kristen har man alltså ett hjärta för sin pappas, Guds, bortsprunga barn. Därför försöker man övertyga så många man kan om att detta är sanningen!

Det är utifrån en kärlek till pappa och utifrån en kärlek till syskon som inte vet att de är syskon. En kristen handlar utifrån sin tro först och sätter andra människor över sig själv. Man tänker på vad som är Guds vilja, så när man skriver lagar så försöker man skriva dessa utifrån Guds lagar. När man går ut bland folk, i offentligheten så tänker man på Gud och hans längtan efter hans barn. Hans barns behov av deras pappa, deras Gud.  Det handlar inte om att vinna en kamp om vem som har rätt och fel, bara för att visa sig bättre än någon annan. Det handlar om att den levande Guden har uppenbarat sig för en och att man därför vill följa honom i all hans ledning.iloveyou

Vad betyder ”frälst”?

Vi kristna slänger oss med den här termen ofta, det beror dels på att vi själva har upplevt fenomenet, dels på att vi vill att alla ska få uppleva det och dels för att Jesus ber oss att lära alla folk vad han har lärt oss.

Men vad betyder det egentligen att vara ”frälst”? Ordet förekommer ofta i Nya testamentet. NT är skriven på grekiska och när man översätter ordet ”Sozo” översätter man det med ”frälst.”

sozo1

Det betyder: Att rädda, frigöra eller skydda. Hela, bevara – och härligast av allt: Att bli gjord hel.

Det svenska ordet frälst kommer från ett gammalt uttryck som vi inte längre använder till vardags. Kanske med undantag till exempel kan man säga ”Han var hockeyfrälst!” för att beskriva någon som tyckte väldigt mycket om hockey. Ordet betyder egentligen ”att bli frigjord”, ordagrant att bli ”frihalsad.” Man använde det för att beskriva frigörelsen av fångar som var bundna kring halsen.

Som vi ser av definitionen så ligger det nära till hands att använda en sådan liknelse, att bli frihalsad. Bibeln beskriver hur människan har fastnat i synd och att vi behöver bli frigjorda från den. Att vara en syndare innebär i första hand att man har tappat kontakten med Gud. Och det innebär också att man gör saker som är emot Guds vilja och hans karaktär. Hans vilja är uttryckt i Bibeln, genom den kan vi förstå vad som är synd. Vi ser Guds många bud i Gamla testamentet och även Jesu bud i Nya testamentet. Bibel uttrycker också att alla människor har en moralisk uppfattning, ”Det lagen kräver är skrivet i deras hjärtan.” (Romarbrevet 2:14 FB14.)

Gud har skapat människan till sin avbild, men den här avbilden har blivit sönderslagen genom synd. Alla människor är trasiga, sårade och förvridna. Det är bara Gud som kan laga oss. Han kan rädda oss från våra smärtor, rengöra våra sår och frigöra oss från vårt destruktiva slaveri. Han vill återskapa oss i sin avbild.

Vi tillåter honom att göra det genom att omvända oss från vår synd, bekänna den, be om förlåtelse, döpa oss och bli födda på nytt. När detta har hänt har vi blivit frälsta, ”frihalsade från syndens snara!”

Exakt i vilken ordning det sker, eller om det ens finns en specifik ordning, det vet jag inte. Det kan börja med en bön där man ber Gud om förlåtelse för vad man gjort och att man ska få ta del av det nya livet. Det handlar om att förneka sig själv, att dö bort från sitt gamla liv och födas in i det nya. När man blir född på nytt så blir man född av Ande och den Helige Ande tar upp boning inom oss. Han är det saknande kugghjulet i människan design. Gud har alltid tänk att han ska vara en del av vårt liv, men när avbilden slogs sönder så förändrades det. (Läs mer i Johannesevangeliet 3:1-21)

Cross-W300

Du kan läsa här om hur jag blev frälst och började kalla mig kristen, och här kan du läsa mer om vad ”Evangeliet” är. Det tar upp hur Gud har löst problemet med vår synd.

När man har blivit frälst har man alltså Gud på insidan, och man lever i konstant relation till honom genom hans egen ande! ”Kristus i er, härlighetens hopp.” (Kolosserbrevet 1:27 FB14)

Guds rövarnäste

 

Matteusevangeliet 21:12-13:

12 Jesus kom in på tempelplatsen och drev ut alla som sålde och köpte där i templet . Han välte växlarnas bord och duvförsäljarnas stolar 13 och sade till dem: ”Det står skrivet: Mitt hus ska kallas ett bönens hus . Men ni har gjort det till ett rövarnäste !” (FB14.)

Johannesevangeliet 2:13-16:

13 Judarnas påsk närmade sig, och Jesus gick upp till Jerusalem. 14 På tempelplatsen såg han dem som sålde oxar, får och duvor och dem som satt där och växlade pengar. 15 Då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans från tempelgården med både får och oxar. Han slog ut växlarnas mynt och välte deras bord, 16 och till duvförsäljarna sade han: ”Ta bort det härifrån! Gör inte min Fars hus till en marknadsplats!” (FB14)

jesus-cleanses-temple

1 Korintierbrevet 6:19-20:

“ 19 Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva, 20 ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp!” (FB14)

 

När Jesus kom till tempelplatsen och såg att den hade blivit till en marknad blev han upprörd, han kastade omkull borden och drev ut folket som håll på med försäljning. Guds tempel ska hållas heligt och rent!

Jesus har ett nytt tempel nu, vet ni inte att era kroppar är den Helige Andes tempel? Jesus har inte slutat bry sig om vad som försiggår på templets gårdar, han brinner fortfarande av iver för att detta tempel ska hållas rent och snyggt. Men precis som i dessa bibelställen är det inte människan som ska rena sig själv, utan när Jesus kliver in tar han på sig hårdhandskarna och driver ut det som är orent i oss.

Hands Holding a Seedling and Soil ca. 2000

Jesus är också en öm trädgårdsmästare som planterar oss som sina träd och sköter dem året runt, men ibland så behöver han också slita upp ogräs som växer i oss. Jag tror inte vi kan hjälpa Gud värst mycket med det här arbetet, om vi hade kunnat hjälpa honom hade vi också kunnat bli rättfärdiga genom laggärningar. Vilket Paulus lär oss så tydligt att vi inte kan i sina brev.

Däremot tror jag vi kan välja att växa i relationen till honom, genom att spendera tid med honom. Självklart så ska vi inte heller lägga gödsel på ogräset eller bjuda in till loppis i vårt själsliv. Där tror jag vi har ett ansvar att vara vaksamma över vad vi tillåter in i våra liv, så långt det beror på oss.  Det handlar om att dagligen ta upp sitt kors, förneka sig själv, sitt kött och sina impulser att göra ont.

”Så länge döden är en ofrånkomlig realitet, kommer människor alltid att efterfråga religiösa kompensationer.”

Jag studerar teologi på Johannelunds Teologiska högskola och just nu läser jag en introduktionskurs till religionssociologi. Jag kom över det här citatet idag:

”Så länge döden är en ofrånkomlig realitet, kommer människor alltid att efterfråga religiösa kompensationer.” [1]

Kapitlet handlar om sekularisering och olika teorier till varför sekularisering upp och vad sekularisering är. Många hävdar att sekulariseringen är en trend som började med upplysningstiden och en tro på att rationella tankar kommer ersätta religiös tro helt och hållet, att empirisk vetenskap kommer ha alla svaren.

Sekulariseringen är utbredd i Sverige och landet är mycket mindre kyrkligt i dag än vad det var förr. Svenska kyrkan tappar stadigt medlemmar: ” Totalt sett minskade antalet medlemmar i Svenska kyrkan med en procent från 6 360 000 till 6 300 000 medlemmar. Antalet aktiva utträden förra året är ca 48 000 personer vilket motsvarar 0,76 procent av medlemmarna 2014.” [2]

Människor i sekulariserade länder tycks ha hittat en alternativ kompensation för svaret på de stora frågorna, vart kommer vi från? Varför är vi här? Vad är döden?

Det finns teorier som talar om att människan inte blir religiösa utan att ha ett starkt behov av något. Det spänner sig från ekonomiska svårigheter och sjukdom till en längtan efter social samhörighet och svar på frågor om döden. Den kallas för ”Deprivationsteorin” och syftar kortfattat till att religionen inte är något mer än en kosmisk snuttefilt, en åsikt som allas favorit psykoanalytiker: Freud verkar dela.

Personligen så tror jag att Gud kallar oss som kristna in i enklare gemenskaper, ett hembaserat gudstjänst liv. Som förhoppningsvis leder till mer utåtrikning, där vi vågar dela med oss av det levande hoppet vi bär på. Kyrkonärvaron sjunker hos svenskarna. Men, många finner också alternativa vägar att relatera till Gud utanför den etablerade kyrkan. Egentligen är det heller inget nytt koncept med husförsamlingar. De allra första församlingarna, som vi läser om i bibeln, var baserade i hemmen.

Ovanstående citat fick mig att minnas något jag läste av C.S Lewis. Han menar att varje människa längtar efter evigt liv, någon mening med livet, och att det skulle vara ologiskt att människan är beskaffad med denna längtan utan att den härstämmar från något verkligt.

“If I find in myself desires which nothing in this world can satisfy, the only logical explanation is that I was made for another world.”[3]

Jag tror att det är mer sant än vad vi anar. Så länge människan saknar den inneboende Kristus så tror jag att vi är depriverade. Ett fullkomligt liv kan omöjligt komma utan Gud. Även människor på ”toppen” med all förmögenhet i världen kan finna sig själv sakna svaren på de fundamentala frågorna i livet.

Jon P. Knudsen säger att: ”Existensiell deprivation: trotts att man är rik, mäktig, har många vänner, mår psykisk och fysiskt bra så kan man ändå känna en otillfredställdhet i förhållande till existeniella frågor om livet mening.” [4]

rich

Vi tror att ”om jag lyckas med a eller b, då kommer jag vara lycklig.” Detta ständiga sökande efter tillfredsställande, verklighetsflykt, eller bedövning är egentligen ett rop efter Gud. Människan är skapad att ha kontakt med Gud, och om det saknas så försöker människan, medvetet eller omedvetet att fylla det tomrummet med annat.

Jesus ger oss ett löfte: ”Om någon är törstig, kom till mig och drick! Den som tror på mig, som Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta  fram.” (Johannesevangeliet 7:37 FB14.)

levandevatten

Jag kommer med samma uppmaning: ”Smaka och se att Herren är god!” (Psalm 34:8 FB14) Ingen annanstans finns tillfredsställelsen och friden, ingen annanstans finns meningen med livet.

 

 

[1]   Furseth, Repstad 2013, Religionssociologi – En introduction. (sidan 125.)

[2] http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=645562 (2015-05-28)

[3] C.S Lewis, Mere Christianity

[4]Furseth, Repstad 2013, Religionssociologi – En introduction (sidan 152)

Vad är ”Evangeliet”?

Ordet ”Evangelium” betyder, som många av oss vet, ”Goda Nyheter.” Har du hört de goda nyheterna om Jesus? Goda nyheter, Jesus lever! Gud älskar dig och har en plan med ditt liv. Det är gott, men bibeln lär oss att det finns en djupare betydelse. Som börjar med ett problem.

Problemet:

Till en början levde människan tillsammans med Gud. Gud skapade universum och planeten jorden för att människan skulle ha någonstans att vara. Han skapade människan utifrån överflödande kärlek. Gud skapade allting gott. 

1 mosebok 1:26-28: Skapade i Guds avbild.

26 Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden.” 27 Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. 28 Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!”

1 Mosebok 3: Syndafallet

1 Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: ”Har Gud verkligen sagt: Ni får inte äta av alla träd i lustgården?” 2 Kvinnan svarade ormen: ”Vi får äta av frukten från träden i lustgården, 3 men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: Ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö.” 4 Då sade ormen till kvinnan: ”Ni skall visst inte dö! 5 Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.” 6 Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. 7 Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. 8
Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. 
9 Men Herren Gud kallade på mannen och sade till honom: ”Var är du?” 10 Han svarade: ”Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig.” 11 Då sade han: ”Vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?” 12 Mannen svarade: ”Kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet, och jag åt.” 13 Då sade Herren Gud till kvinnan: ”Vad är det du har gjort?” Kvinnan svarade: ”Ormen förledde mig och jag åt.”

Syndafallets följder

14 Då sade Herren Gud till ormen:

 

”Eftersom du har gjort detta, skall du vara förbannad bland alla boskapsdjur
och vilda djur. På din buk skall du gå, och jord skall du äta
så länge du lever. 
15
Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom
i hälen.” 
16

 

Till kvinnan sade han: ”Jag skall göra din möda stor när du blir havande. Med smärta skall du föda
dina barn. Till din man skall din lust vara, och han skall råda över dig.” 
17

 

Till Adam sade han: ”Du lyssnade på din hustru och åt av det träd om vilket jag befallt dig: Du skall inte äta av det. Därför skall marken vara förbannad för din skull. Med möda skall du livnära dig av den så länge du lever. 18
Törne och tistel skall den bära
åt dig och du skall äta av markens örter. 
19
I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd till dess du vänder åter till jorden, ty av den har du tagits. Jord är du, och jord skall du åter bli.” 
20 

Mannen gav sin hustru namnet Eva, ty hon blev moder till allt levande. 21 Och Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem. 22
Herren Gud sade: ”Se, människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Hon får nu inte räcka ut handen och även ta av livets träd och så äta och leva för evigt.” 
23 Och Herren Gud sände bort dem från Edens lustgård, för att de skulle bruka jorden som de tagits från.24 Han drev ut människan, och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd.

Syndens lön är döden. Vi är födda i dödens rike, ”Såld till slav under synden” (Rom  7:14) Vi är födda in i en trasig värld som trasiga människor. Gud skapade oss perfekta men vi har tillsammans med världen gått sönder. Guds avbild har slagit sönder. Det leder till all missär vi upplever i världen. När människan föll ifrån Gud innebar det mängder av problem som inte var med i designen från början.

Romarbrevet 1:18-25: Alla är skyldiga.

 ”18 Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. 19 Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. 20 Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt. 
21 Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 22 De påstod att de var visa, men de blev dårar 23 och bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 24 Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra . 25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen. 
26 Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt. 27 På samma sätt lämnade männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse.”

Från början då människan fortfarande levde i harmoni hos Gud så behövdes ingen lag. Människans natur var att leva så som lagen säger att man ska. När vi tittar på Guds tio bud så tycker vi att det är goda saker och att människor bör leva efter dessa. Faktum är att världen skulle vara en helt annan plats om bara ett av dessa bud upprätthöll av varje människa. Ännu mer, om konceptet stöld inte ens existerade så skulle världen vara helt annorlunda.

2 Mosebok 20:1-17: Guds tio bud.

” 1 Och Gud talade alla dessa ord: 2 Jag är Herren , din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. 3 Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. 4 Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. 5 Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag, Herren , din Gud, är en nitälskande Gud, som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet, när man hatar mig, 6 men som visar nåd mot tusen släktled, när man älskar mig och håller mina bud. 7 Du skall inte missbruka Herrens , din Guds, namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. 8 Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 9 Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. 10 Men den sjunde dagen är Herrens , din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. 11 Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. 12 Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren , din Gud, ger dig. 13 Du skall inte mörda. 14 Du skall inte begå äktenskapsbrott. 15 Du skall inte stjäla. 16 Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. 17 Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

law

Var och en av oss har gjort oss skyldiga till en eller flera av desa punkter. Alla människor känner till att begreppet ”rätt och fel” finns. Men inte alla har kompassen rätt inställd. Detta leder till att vi har sårat andra människor med vårt syndande. Vi har gjort ont. Och andra har gjort ont mot oss, vi har också blivit sårade. Vår trasighet har genom åren ökat.

Vi är alltså skyldiga, och straffet är döden. I Gamla Testamentet så fick judarna ett förbund av Gud, där han erfodrade en mängd olika saker av dem, bland annat att de offrade djur för att sona synderna. Istället för att människan måste dö så lade man över skulden på ett djur. Ett öga för öga, en tand för tand. Någon måste stå för betalningen. Gud är rättvis, 100% han viker inte en tum.

Gud skapade universum, och Gud skapade människan. Gud äger människan och har rätt att göra vad han vill med henne. Skulle inte en speldesigner ha rätt att göra vad han vill med sin virtuella värld?

Romarbrevet 9:20-21: Vi kan inte anklaga Gud.

20 Du människa, vem är då du som ifrågasätter Gud? Det som formas kan väl inte säga till den som formar det: Varför gjorde du mig sådan? 21 Har inte krukmakaren den rätten över leran att av samma klump göra ett kärl för hedrande ändamål och ett annat för mindre hedrande?

Gud skapade världen perfekt, han skapade inte för att han saknade någonting utan han skapde utifrån ett överflöd av kärlek. Vi är satta att råda över jorden och ta hand om den.  Vi har ett ansvar inför Gud att ta hand om det han har gett oss att ta hand om. Vi är av vår natur beroende av Gud. Jag tror att vi från början hade del av hans Helige Ande. Vi är Ande, kropp och själ. (2 tes 5:23)

 

Lösningen:

Jesuscross

Gud sänder sin son till jorden för att predika att Guds rike har kommit. Guds rike är synonymt med Himmelriket och Jesus säger ”Himmelriket är mitt i bland er” och syftar till sig själv. Han botar sjuka och lär människor hur de ska leva. Han stramar till lagen, så om vi trodde att vi kom undan på de tio buden så är det nu kört. Det kan man läsa om i Jesu Bergspredikan.

Till sist dömds Jesus till döden:

Matteusevangeliet 27-28:

Jesus inför Pilatus: (27:11-26)

Jesus blir dömd till att dö, oskyldigt dömd för heresi.

Jesus misshandlas och korsfästs: (27:27-43)

Innan man korsfäster Jesus så hånar man honom och slår honom. Till sist leder man honom till Golgata där han korsfäst vid sidan av två rövare med ett plackat över sitt huvud ”Detta är Jesus, judarnas kung.”

Jesus dör: (27:45-55)

”45 Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. 46 Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ” Eli! Eli! Lema sabaktani? ” Det betyder: ” Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?  
47 Några av dem som stod där hörde det och sade: ”Han ropar på Elia!” 48 En av dem sprang genast och tog en svamp, fyllde den med ättikvin, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka. 49 De andra sade: ”Vänta, så får vi se om Elia kommer och räddar honom.”50 Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav sedan upp andan.  
51 Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade, 52 gravarna öppnades och många avlidna heliga fick liv i sina kroppar. 53 Efter hans uppståndelse kom de ut ur gravarna och gick in i den heliga staden och visade sig för många. 54 När officeren och de som var med honom och bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sade: ”Den mannen var verkligen Guds Son!” 
55 Många kvinnor stod där på avstånd och såg på. De hade följt Jesus från Galileen och tjänat honom. 56 Bland dem var Maria Magdalena och den Maria som var Jakobs och Josefs mor, samt modern till Sebedeus söner.”

Här är vårt syndaoffer. De gamla testamentliga judarna var tvungen att offra djur, vilket vi kan tycka är barbariskt. Men igen, Gud kräver rättvisa och någon måste dö för det vi har gjort. Här visar Gud sin kärlek till oss, han sänder sin egen son att dö för våra synder.

Lyckligtvis så slutar inte historien här, Det hade kanske varit nog för att förlåta oss våra synder. Men det löser inte problemet helt och hållet. ”Man häller inte nytt vin i gamla vinsäckar.” Vi har blivit renade, men vi har ännu inte fått del av Den Helige Ande som är människans saknande kugghjul, eller egentligen så är han den saknande motorn. Utan honom kan vi inte leva heligt.

Jesus återuppstår: (Matt 28:1-10)

 1 Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen , gick Maria Magdalena och den andra Maria för att se på graven. 2 Då blev det en kraftig jordbävning, för en Herrens ängel kom ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. 3 Hans gestalt var som blixten, och hans kläder var vita som snö. 4 Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. 
5 Men ängeln sade till kvinnorna: ”Var inte rädda! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. 6 Han är inte här, han har uppstått som han har sagt! Kom och se platsen där han låg. 7 Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er det.” 
8 De skyndade då genast i väg från graven. Med bävan och stor glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. 
9 Plötsligt mötte Jesus dem och hälsade dem . De kom fram och höll om hans fötter och tillbad honom. 10 Då sade Jesus till dem: ”Var inte rädda! Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där ska de få se mig.”

Jesus har återuppstått! Och strax därpå sänder han den Helige Ande till sin lärjungar, som vi kan läsa om i början av Apostlagärningarna. Och vi får nyckeln in i det eviga livet. Detta är vad vi baserar vår tro och vårt liv på. Det här är de goda nyheterna. Att Jesus har köpt oss fria och gett oss livet, relationen och kontakten med Gud genom sin död, uppståndelse och kraften i sin Helige Ande. DET är goda nyheter.

Gud har i Jesus börjat att återskapa oss till hans avbild, genom helgelsen i den Helige Ande.

 

Konsekvensen:

 

Men, han gav oss nånting annat också. Ett nytt bud: Matteus 22:37-40

 Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd . 38 Det är det största och första budet. 39 Sedan kommer ett som liknar det: Du ska älska din nästa som dig själv . 40 På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.”

I Det här budet ingår något väldigt viktigt. Vi har blivit frälsta av nåd, genom de goda nyheterna. Det är den största kärleks handling någonsin. Om vi ska älska vår nästa så måste det ingå att berätta för vår nästa om dessa nyheter. Det är också vad Jesus säger till sina lärjungar innan han drar till himlen:

Matteusevangeliet 28:16-20:

16 De elva lärjungarna gick till Galileen , till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. 17 När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade . 
18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.  19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Han är med oss i dag, genom sin Ande och vi är inräknade i skaran av lärjungar, vi är också personligen kallade av Jesus Kristus, Gud Fadern – Vår skapare och Herre, att berätta för människor de Goda Nyheterna och göra alla folk till lärjungar!

 

På äventyr med Gud.

Jesus är vårt exempel. Som han gjorde ska vi också göra, med det självklara undantaget med att dö för världens synd. Bara han kunde betala det priset. Dock tror jag att vi är kallade till att helt och hållete lägga ner vårt liv för syndare, precis som Jesus gjorde.

Det finns många aspekter av kristen tro som verkar vara helt omöjlig för oss att göra. Det är också så, vi kan inte hela sjuka eller väcka upp döda med Guds kraft, utan Guds kraft.

2 pet 1:3 (Folkbibeln 2014)

Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och gudsfruktan genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet och godhet

Lyckligtvis har Gud redan gett oss allt vad vi behöver i Jesus. Det är så att när vi blir födda på nytt så flyttar den Helige Ande in i vårt allra djupaste inre och börjar att forma oss till sanna människor utefter Guds design. (1 mos 1:27)

För några år sedan var jag ute med Street Aid på evangelisation under en folkfest som då hette Gatufesten. Vi samlades i bussen innan för att be lite. Jag fick se en bild av en människa som kom hoppande på ett ben i gips. I blått gips. Jag såg var personen gick, hur den gick och detta blåa gips. Efter vi hade bett klart tänkte jag: ”Det där inbillade jag mig, det finns ingen som har ett blått gips.”

Det gick bara en kort stund sedan kom en kvinna och hoppade på krykor. Hennes ben var inlindat och i någon typ av blå plastskena som håll benet på plats. Jag hade aldrig reflekterat på det förut. Men tydligt var det att Gud ville nå ut till den här människan. Jag gick fram och berättade vad jag sett och att jag önskade att få be för henne. Hon blev helad av Gud där och då. Tack Jesus!

Johannesevangeliet 5:19-21

19 Jesus svarade dem: ”Jag säger er sanningen: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen. 20 Fadern älskar Sonen och visar honom allt han gör, och större gärningar än dessa ska han visa honom så att ni blir förundrade.21 För liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också Sonen liv åt vilka han vill. 22 Och Fadern dömer ingen, utan han har överlämnat hela domen till Sonen 23 för att alla ska ära Sonen så som de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern som har sänt honom. 

Vi behöver inte ligga på våra knän och be att Gud ska gripa in, Gud jobbar redan. Det är bättre att vi frågar Gud vad han gör så att vi kan få följa med. Jag tror att vi måste våga öppna oss och överlåta oss som Guds tjänare. Jesus är exemplet som vi ska följa, men det viktigaste är att vi är i relation till honom. Om vi har en relation till Gud, där vi delar allt med honom. Ber om hjälp, pratar om strunt och bara umgås. Då måste vi förvänta oss att han också ber oss om ”hjälp.” Nämligen att vi sträcker ut handen och gör vår himmelske Faders vilja!

Liknelsen med äventyrsfältet.

Barnet grabbar tag i pappans hand och följer honom med stor förväntan in på nöjesfältet. Barnet vet att det finns massor med äventyr där inne. Allt från sockervadd till berg och dalbanor, spelhallar och mysiga caféer. Det känns i luften redan när man kommer in på nöjesfältet att här kommer det hända häfftiga saker. Så det i det kristna livet också, Guds ord ger oss en bild av nöjesfältet, vi ser vad det finns för häfftigt att förvänta sig. Mirakel, under och tecken. Kärlek och hopp. Vi greppar tag i Pappa Guds hand och låter honom leda oss igenom nöjesfältet.

Sen är det ju också så att det kommer vara en hel del promenerande mellan attraktionerna där inne. Om vi tänker oss hur otåliga barn är i jämförelse med deras föräldrar, särskilt på en sådan plats, så kanske vi kan få en liten inblick i hur otåliga vi är på Gud. ”Jag vill bli frisk NU.” ”Jag vill ha NU!” osv. Men det vi måste komma ihåg, som är otroligt viktigt är att på de där promenaderna med pappan så får barnet utveckla en relation till honom. De får prata om tålamod och andra dygder som man behöver för att kunna njuta av nöjesfältet. Relationen mellan barn och pappa kommer bestå mycket längre än upplevelserna på nöjesfältet. Det är relationen som är det viktiga.

Kanske kommer man fram till en särskilt skrämmande attraktion, den högsta berg och dalbanan på stället. Man kände sig väldigt modig  innan man såg den och visste att man skulle följa med pappa vart han än gick. Men nu när den står där och tornar över en, svindlande mot skyn. Då tappar man modet och kanske inte vågar trotts allt. Pappan kommer uppmuntra barnet att våga prova, att det inte är något farligt och att han åker med hela tiden. Det här är en liknelse på livet med Gud. Vi kan få följa med på äventyr i vardagen med honom. Det behöver inte vara på särskilda tillfällen, det kan få vara på arbetsplatsen eller på mataffären. Vi måste våga lyssna på vad Gud säger till oss.

Videon är inspelad av Micael Grenholm på en minikonferens i hans vardagsrum. 

Vad är bön egentligen?

Det finns bön i princip alla religioner, det finns ritualer och strävan överallt. Men det finns något som särskiljer bönen i bibeln från andra religioner. Inom kristenheten har vi ibland missat sann bön, även jag personligen har ibland missat sann bön.

Vi kan hitta mängder med verser i bibeln som talar om bön. Ibland uttrycks det så här: ”Fråga efter HERREN och hans makt, sök alltid hans ansikte.” (1 krön 16:11) Och även så svårt som: ”Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.” (Jer 29:12-13)

Jag sökte i en behändig app som heter ”My Sword” efter ordet ansikte i 1 krön 16:11 och hittade att ordet kan översättas till flera olika saker. Den närmsta översättningen verkar vara ansikte, vilket är förståeligt eftersom det är så man valt att översätta det. Men sen kommer ordet ”person” i samband med ”närvaro.” Det gör saken mycket djupare. En klok man definierade det kristna livet så här: ”Its all about a daily, personal, intimate relationship with Jesus Christ through the power of the Holy Spirit.”

Jag tycker det där med att söka Guds person verkar mycket mer logiskt än att söka hans ansikte. Jag tänker mig att man menar att söka att lära känna Gud, vilket stämmer överens med vad Jesus säger i Johannesevangeliet 17:3 ”Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden och den som du har sänt, Jesus Kristus.” Ett annat bibelställe som pekar på det här är Matteusevangeliet 7:21-23 som avslutas med ”Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig ni laglösa!”

Det verkar alltså ganska tydligt att Gud är ute efter att ha den där intima relationen med oss. Och det är där allting kommer tillsammans, att lära känna Gud. Det är vad det handlar om!

Okej! Så bön är att vara i kommunikation med Gud, det kan självklart se annorlunda ut och eftersom det är en intim relation så tänker jag mig att det inte finns så många regler över hur det ska vara, mer än att det är.

Det finns mer om bön!

bedjande präst

 

Gud säger att han är vår försörjare, att vi inte ska oroa oss för morgondagen och att ”Be och ni skall få.” (Matteus 7:7-12) Jesus säger i Johannesevangeliet 14:12-15: ”Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn skall jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det. Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.”

Bön är alltså också ett verktyg att tjäna Gud, vi kan be om helande mirakler och all annan sorts hjälp. Kravet är att vi ber i ”Jesu namn.” Det verkar också som att det ligger något i ”Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.” Det yttersta är att Guds vilja ska komma fram och att riket ska utbredas på jorden. Jag tror inte Jesus menar att vi ska be om en förmögenhet, för då har man missat grejen. Gud är vår försörjare i den meningen att han ger oss allt vad vi behöver. Både andligt och kroppsligt. Mer än allt annat tror jag vi behöver Jesus själv, så vi kommer snabbt tillbaka till relationen igen. Bibeln tar upp mycket angående rikedomar och högmod, inget av dem verkar vara särskilt åtråvärt. ”Samla skatter i himlen” däremot, verkar vara något värt att sträva efter.

Man kan också be för varandra, som Paulus uppmanar i 1 Timoteus 2:1. Jag tror det är viktigt att bära fram andra människor inför Gud. Särskilt om personerna inte ber själva.

Eftersom Jesus säger att han ska göra vad vi ber om så vet vi att det finns kraft i bönen, jag kan berätta om mängder av gånger då Gud svarat på mina böner och det gett resultat. Och jag har även hört många, många andra kristna berätta om hur Gud mirakulöst gripit in. Bön kan alltså också användas för att förändra, uppbygga och styrka människors liv. Bön är en tröst, för att Gud är all trösts Gud. (2 kor 1:3-4) Är vi en svår situation kan vi för det första lita på att den här relationen jag har med Gud ger mig trygghet i att Gud kommer fixa biffen, (Rom 8:28) och för det andra så kan vi be om förändring och förbättring. Jesus säger till oss att be för våra fiender, att välsigna dem. Det är väldigt frigörande inombords, även om det tar emot till en början.

Det finns så mycket djup i kristen bön, långt mycket mer än att knäppa händerna och ha en tyst minut. (Även om det också är skönt ibland!) Det handlar om ett liv tillsammans med Gud som är fyllt av äventyr och skoj!

I många andra religioner handlar det om att behaga Gud, att ställa sig rätt inför honom. I andra handlar det om att hitta ett inre lugn, och i viss fall att dra till sig framgång. Det kan dock aldrig mätas i att få lära känna Gud.

 

 

Gärna gärningar, men räddning först.

Jag började läsa en ny bok idag. ”Evangeliet enligt Rom” av James G. McCarthy. I boken jämför McCarthy Katolicismens dogmer och läror med bibeln. Jag började läsa den här boken som en reaktion av att jag också läser ”Gud i Sverige” av Göran Hägg. Enligt Hägg verkar den första kristenheten i Sverige vara katolsk. Jag ser mycket i hans berättande som jag inte tycker stämmer överens med en biblisk världsbild. Evangeliet enligt rom lockade då på mig där den stod i bokhyllan. Men jag skulle hitta något som jag inte väntat mig..

McCarthy tar upp i kapitel 2 ”Rättfärdiggörelse för vuxna” ett argument utifrån Jakob 2:14-26. (sidan 47.)

”Jakob 2:24 ingår i ett resonemang, som omfattar 13 verser, Jakob 2:14-26. Avsnittet inleds med två frågor, som Jakob vill att läsarna ska fundera på: ’Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon?’ (Jak. 2:14) Med andra ord: om man påstår att man har tro men lever utan att göra gott, är då tron äkta? Är man då frälst egentligen? I det följande verserna visar Jakob, att äkta tro tar sig i uttryck i goda gärningar. En tro som bara är prat kallar han för ’död.’ (Jak 2:17, 20)”

Det här stycket föregås av en längre redogörelse hur katolicismen ser på rättfärdiggörelse. Vilket innefattar en hel del gärningar, saker vi måste göra för att förtjäna frälsning. Sanningen är, precis som McCarthy försöker lyfta fram, att frälsningen är en gåva från Gud. Det ligger helt och hållet på honom och vi kan omöjligen förtjäna det.

Men efter vi har blivit födda på nytt, när vi har fått tagit del av Guds Ande så måste det bli en förändring i livet. Det är det här som talade till mig i texten, något jag har missat tidigare. Att Jakob talar om två typer av tro, en som bara är ord: ”Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta.” En sådan tro är ingenting värt och kommer inte från Gud. Den andra sortens tro är en sådan som syns utan att man behöver skryta om den. Den Helige Ande leder oss till goda gärningar som Gud har förberett för oss att göra. Det kristna livet är en ”Full body contact sport” som Todd White brukar säga. Gud har massor med äventyr planerade för oss. Vi måste våga lita på hans ingivelse.

Jag är övertygad över att Gud talar till oss som är hans folk varje dag. Var och en av oss får maningar, men dom kan vara helt olika varandra. Det kan vara en stilla viskning, en känsla, en tanke, en inre fantasibild eller i vissa fall en tydlig röst. Gud vill ha en personlig relation till var och en av oss, det är därför inte så svårt att tänka sig att han väljer att ”tala” olika till oss.

Jag har personligen inte hört någon tydlig röst men jag har däremot känt en brinnande sensation i bröstet ackompanjerat med en övertygelse om att ”Den Helige Ande vill att jag ska göra det här.” – Vad det nu kan vara.

Vid ett tillfälle så vittnade jag för en kvinna och kände hur Den Helige Ande manade mig på det sättet. Jag sa till kvinnan: ”Jag måste få be för dig, annars tror jag att jag går under” Så starkt var det! Jag hittade inga bra ord att be, så jag bad mest något allmänt. Men kvinnan blev rörd, nästan till tårar. Senare, genom många andra blev hon frälst.

Vänner, vi måste våga lita på den där rösten. Vi måste lära oss urskilja hur Gud talar till oss och gå på hans ingivelser. Annars löper risken att vår tro dör!

Varje kristen behöver be och läsa sin bibel, jag tror även att fastan är något som är viktigt för oss. Annars hade Jesus sagt ”Om ni fastar…” istället för ”När ni fastar…” Det finns givetvis många anledningar till varför det här är viktigt. Men en sak tror jag är för att vi ska se hur det kristna livet ska se ut. Modellerat i Jesus och även hans lärjungar. Vad gjorde Jesus när han gick på jorden? Vad hände med dom som trodde på honom, gjorde dom samma saker? Kan jag göra samma saker?

Jesus helade människor. Hans lärjungar helade människor. Jag kan göra samma sak, många tror att de miraklerna bara var ämnade för att befästa tron i den första tiden efter Jesus död och uppståndelse. Nej, Jesus sa att Guds rike redan har kommit i och med honom. När vi tar emot den Helige Ande så har vi det riket på insidan av oss, vi är en del av det. ”Det är inte längre jag som lever utan Kristus i mig” proklamerad Paulus i Galaterbrevet 2:20. I mig själv kan jag inte göra mirakel, men i den nya naturen som Gud har gett mig kan han utföra mirakel igenom mig. Jag har sett detta hända genom mina egna händer! Jag har lyssnat på den lilla rösten inom mig och Gud har gjort mirakel. Det är häftigt!

Gud manar oss också att vara barmhärtiga och givmilda, att leva utgivande liv. ”Om du har två tröjor, ge bort den ena till den som behöver den.”

Jag tror vi måste samarbeta med Gud, vi måste våga lita på att han försörjer oss. Vi kan lita på att Gud talar till oss om vi har fått hans Ande. Gud har dessutom bevarat bibeln till oss, där han har talat till oss redan. Vi vet vad vi ska göra!

Kom till Jesus kors, säg upp dig från ditt eget skräp och acceptera hans inbjudan till evigt liv och ett liv i äventyr!

Islamofobi, Marcus Birro och näthat.

Det här med näthat har nog gått lite för långt nu tycker jag. Marcus Birro, som ofta är utsatt för hat har hamnat i blåsväder igen. Jag förstår inte riktigt vartifrån hatet mot Marcus kommer ifrån. Jag har läst lite av hans artiklar och krönikor, mycket handlar om Jesus, en del om hans alkoholproblem och alldeles för mycket om fotboll. Jag gillar inte fotboll, men om Marcus gör det så är det ju hans ensak.

Nydligen så har mitt Facebook flöde varit fyllt av kritisism mot Islam, vilket har stört mig något. Jag har några vänner som är muslimer och andra som är uppväxta som muslimer men valt att gå den sekulära vägen senare i livet. Ingen av dom har nånsin visat några aggresiva tendenser utan dom är väldigt hjärtliga och givmilda. Många av dom är företagsamma också, vilket är intressant och kul! Det behöver ju dock inte betyda att varje människa som är uppvuxen inom den religionen är sådana. Det är bara ett mönster som jag har märkt i min vänskapskrets.

Jag har köpt en Koran, den hamnade ganska snabbt i bokhyllan dock. Men nu är det nog dags att gräva fram den igen och se vad som faktiskt står där för det är inte pålitligt med sociala medier. Jag har även tittat på en föreläsningsserie på Youtube om Islam, visserligen vinklad eftersom personen som höll föreläsningen har konverterat från islam till kristendom. Jag har företroende för en del kristna och känner till den här killen sedan tidigare. Han gav en mycket mer nyanserad bild av islam än vad man hör om i media idag. Han pratade om något han kallade för ”Folk-Islam” som verkar vara väldigt bred i sin tolkning av religionen. Jag har fått smak för det här och känner att jag vill lära mig mer om religionen, så jag kanske återkommer i något annat blogginlägg framöver om islam.

Jag tror att det är viktigt att reagera mot tillexempel IS, men jag tycker också att det är viktigt att reagera mot SD. Jag tycker också det finns anledning att reagera mot F! och allt annat som är stötande av någon anledning. (Du kanske tycker annat är stötande än vad jag tycker är stötande, det är okej. Vi gillar olika.) Men det ligger en svårighet i kritik, för saker och ting är oftast långt mycket mer nyanserade än hur de framställs i media. Alla muslimer är inte terrorister, alla SDare är inte kristna, alla feminister hatar inte män – men det förekommer. Strider har utförts i religioners namn ända sedan tidernas begynnelse.

Jag läste lite på en annan blogg som hade sammanställt lite av det näthatet som Birro har fått utstå den senaste tiden.
(http://toklandet.wordpress.com/2014/11/09/lite-som-marcus-birro-fatt-pa-twitter/)

Jag vill inte säga varken bu eller bä vad gäller Marcus utlåtande om islam, för precis som jag har nämt tidigare, det är långt mycket mer nyanserat än 120 tecken. Men, för alla dom som påstår att Marcus tar på sig en såkladdad ”offerkofta” vill jag säga: Är det verkligen så? Marcus kritiserade en religion och ni på twitter svarar med att kritisera honom som person och hans religion, vissa har tillochmed mordhotat. Jag vet att det är enkelt att bakom en skärm gömma sig och jag vet att det är väldigt vanligt att det blir annat ljud i skällan när man står öga mot öga. Det tror jag vi alla har erfarenhet av. Hela den här händelsen får mig att tänka på min religionsgrundare Jesu ord:

Matteusevangeliet 7:3-5 SFB

Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga?  Och hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du har en bjälke i ditt eget öga?  Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga, så ser du klart nog för att ta ut flisan ur din broders öga.


Om man blir otroligt upprörd för att någon kritiserar religion och svarar genom att kritisera religion och dessutom person då är definitionen av det precis som Jesus säger: Hycklare!

Marcus Birro anklagas för att vara islamofob, precis som många andra i mitt facebook flöde, detta pågrundav korta kommentarer eller utlåtande om islam. Jag tycker vi ska stanna upp lite och begrunda utrycket ”fobi.” En fobi är en irrationell rädsla som kan uppstå på flera olika sätt. Oftast så har en orelaterad rädsla kopplats till saken. En bra liknelse är att läsa om John Watsons expriment med en liten pojke, där man satte fram en råtta och varje gång pojken vidrörde råttan så skrämde man honom genom att smälla ihop kastrulllock bakom honom, pojken utvecklade råttfobi. En irrationell rädsla kopplad till råttor alltså.  Man menade förövrigt att man hade kunnat bota pojken genom att låta honom stegvis träffa råttor i säkra miljöer men brydde sig aldrig om att testa det.

Vad är då Islamofobi? Det måste ju om vi definerar termerna rätt vara att man är irrationellt rädd för islam. Hur är det då med IS som vi läser så mycket om i media idag? Islamska Staten, om jag inte har missuppfattat är vad förkortningen står för. Om media ger en rättvis bild av vad dom gör i islams namn så vill jag påstå att vi har åtminstonde en anledning till att vara lite oroliga över islam. Igen, bara för att en grupp gör något ont i religionens namn betyder det inte att alla människor som utövar religionen är onda. Det vet jag allt för väl, eftersom jag är kristen själv och har hitintills inte mördat nån, tack och lov.

Det finns många paralleler här, Hitler menade sig strida i Guds namn, Kyrkan menade sig korståga i Guds namn, Vissa SDare menar sig ha en kristen tro – att säga att dom driver sin politik i Guds namn är väl att ta i. Pastorerna i knutby menade sig strida i Guds namn och IS menar sig också strida i Guds namn. Allah är ju bara den arabiska översättningen av Gud. Eftersom jag är kristen och är ganska väl inläst på vad Jesus sa så förstår jag att man kan ljuga och utnyttja Guds namn för sin egen vinnings skull. Det finns inga belägg i Nya Testamentet för att kriga till sig makt. ”Vänd andra kinden till” är anledningen till varför jag själv är pacifist. På samma sätt är det enkelt att utnyttja Guds namn inom islam för att strida till sig makt. Således kan man inte avfärda hela religioner och världsuppfattningar på vissa människors agerande. Man kan inte heller döma Guds existens utifrån människors betenden.

Jag hör ofta ateister skylla alla världens problem på religion, skulle vi bara avskaffa all religion så skulle det bli frid på jorden. Nå, jag överdriver lite i det så klart, men jag tror ni förstår min poäng.

Uppenbarligen finns ondska och uppenbarligen är vilken människa som helst kapabel till att sprida hat. Man måste lära känna religionen och människorna i den för att bilda sig en rättvis uppfattning. Man kan inte anta att man, eftersom man har gått ut gymnasiet (i bästa fall) har alla svar på alla frågor och sitter på den högsta pedistalen och ser allting klart och tydligt. Nej, det är långt, långt mycket mer nyanserat än vad vi får lära oss i skolan med religion, all religion. Jag brukar tänka på matte som en jämförelse, vi håller matte väldigt högt i det här landet och börjar studera det när vi är runt 7 års åldern och håller på tills det att vi går ut gymnasiet. Om man hänger med hela vägen så blir man extremt utbildad i matte! Man skulle också kunna börja med filosofi, religion eller liknande så tidigt och läsa det i 10 år, utan att tömma förrådet av information där. Vi får inte tro att vi kan allt, och med vår arrogans smutskasta människor.
Därimot är jag helt med på att vi ska ifrågasätta, vrida och vända på saker och ting för att komma så nära sanningen vi kan.

Och vi ska framför allt: Älska varandra. Jesus är en bra förebild, ”Älska Gud, Älska människor, Älska dina fiender” Älska, älska, älska.