Vad betyder ”frälst”?

Vi kristna slänger oss med den här termen ofta, det beror dels på att vi själva har upplevt fenomenet, dels på att vi vill att alla ska få uppleva det och dels för att Jesus ber oss att lära alla folk vad han har lärt oss.

Men vad betyder det egentligen att vara ”frälst”? Ordet förekommer ofta i Nya testamentet. NT är skriven på grekiska och när man översätter ordet ”Sozo” översätter man det med ”frälst.”

sozo1

Det betyder: Att rädda, frigöra eller skydda. Hela, bevara – och härligast av allt: Att bli gjord hel.

Det svenska ordet frälst kommer från ett gammalt uttryck som vi inte längre använder till vardags. Kanske med undantag till exempel kan man säga ”Han var hockeyfrälst!” för att beskriva någon som tyckte väldigt mycket om hockey. Ordet betyder egentligen ”att bli frigjord”, ordagrant att bli ”frihalsad.” Man använde det för att beskriva frigörelsen av fångar som var bundna kring halsen.

Som vi ser av definitionen så ligger det nära till hands att använda en sådan liknelse, att bli frihalsad. Bibeln beskriver hur människan har fastnat i synd och att vi behöver bli frigjorda från den. Att vara en syndare innebär i första hand att man har tappat kontakten med Gud. Och det innebär också att man gör saker som är emot Guds vilja och hans karaktär. Hans vilja är uttryckt i Bibeln, genom den kan vi förstå vad som är synd. Vi ser Guds många bud i Gamla testamentet och även Jesu bud i Nya testamentet. Bibel uttrycker också att alla människor har en moralisk uppfattning, ”Det lagen kräver är skrivet i deras hjärtan.” (Romarbrevet 2:14 FB14.)

Gud har skapat människan till sin avbild, men den här avbilden har blivit sönderslagen genom synd. Alla människor är trasiga, sårade och förvridna. Det är bara Gud som kan laga oss. Han kan rädda oss från våra smärtor, rengöra våra sår och frigöra oss från vårt destruktiva slaveri. Han vill återskapa oss i sin avbild.

Vi tillåter honom att göra det genom att omvända oss från vår synd, bekänna den, be om förlåtelse, döpa oss och bli födda på nytt. När detta har hänt har vi blivit frälsta, ”frihalsade från syndens snara!”

Exakt i vilken ordning det sker, eller om det ens finns en specifik ordning, det vet jag inte. Det kan börja med en bön där man ber Gud om förlåtelse för vad man gjort och att man ska få ta del av det nya livet. Det handlar om att förneka sig själv, att dö bort från sitt gamla liv och födas in i det nya. När man blir född på nytt så blir man född av Ande och den Helige Ande tar upp boning inom oss. Han är det saknande kugghjulet i människan design. Gud har alltid tänk att han ska vara en del av vårt liv, men när avbilden slogs sönder så förändrades det. (Läs mer i Johannesevangeliet 3:1-21)

Cross-W300

Du kan läsa här om hur jag blev frälst och började kalla mig kristen, och här kan du läsa mer om vad ”Evangeliet” är. Det tar upp hur Gud har löst problemet med vår synd.

När man har blivit frälst har man alltså Gud på insidan, och man lever i konstant relation till honom genom hans egen ande! ”Kristus i er, härlighetens hopp.” (Kolosserbrevet 1:27 FB14)

Vad är ”Evangeliet”?

Ordet ”Evangelium” betyder, som många av oss vet, ”Goda Nyheter.” Har du hört de goda nyheterna om Jesus? Goda nyheter, Jesus lever! Gud älskar dig och har en plan med ditt liv. Det är gott, men bibeln lär oss att det finns en djupare betydelse. Som börjar med ett problem.

Problemet:

Till en början levde människan tillsammans med Gud. Gud skapade universum och planeten jorden för att människan skulle ha någonstans att vara. Han skapade människan utifrån överflödande kärlek. Gud skapade allting gott. 

1 mosebok 1:26-28: Skapade i Guds avbild.

26 Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden.” 27 Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. 28 Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!”

1 Mosebok 3: Syndafallet

1 Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: ”Har Gud verkligen sagt: Ni får inte äta av alla träd i lustgården?” 2 Kvinnan svarade ormen: ”Vi får äta av frukten från träden i lustgården, 3 men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: Ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö.” 4 Då sade ormen till kvinnan: ”Ni skall visst inte dö! 5 Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.” 6 Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. 7 Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. 8
Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. 
9 Men Herren Gud kallade på mannen och sade till honom: ”Var är du?” 10 Han svarade: ”Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig.” 11 Då sade han: ”Vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?” 12 Mannen svarade: ”Kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet, och jag åt.” 13 Då sade Herren Gud till kvinnan: ”Vad är det du har gjort?” Kvinnan svarade: ”Ormen förledde mig och jag åt.”

Syndafallets följder

14 Då sade Herren Gud till ormen:

 

”Eftersom du har gjort detta, skall du vara förbannad bland alla boskapsdjur
och vilda djur. På din buk skall du gå, och jord skall du äta
så länge du lever. 
15
Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom
i hälen.” 
16

 

Till kvinnan sade han: ”Jag skall göra din möda stor när du blir havande. Med smärta skall du föda
dina barn. Till din man skall din lust vara, och han skall råda över dig.” 
17

 

Till Adam sade han: ”Du lyssnade på din hustru och åt av det träd om vilket jag befallt dig: Du skall inte äta av det. Därför skall marken vara förbannad för din skull. Med möda skall du livnära dig av den så länge du lever. 18
Törne och tistel skall den bära
åt dig och du skall äta av markens örter. 
19
I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd till dess du vänder åter till jorden, ty av den har du tagits. Jord är du, och jord skall du åter bli.” 
20 

Mannen gav sin hustru namnet Eva, ty hon blev moder till allt levande. 21 Och Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem. 22
Herren Gud sade: ”Se, människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Hon får nu inte räcka ut handen och även ta av livets träd och så äta och leva för evigt.” 
23 Och Herren Gud sände bort dem från Edens lustgård, för att de skulle bruka jorden som de tagits från.24 Han drev ut människan, och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd.

Syndens lön är döden. Vi är födda i dödens rike, ”Såld till slav under synden” (Rom  7:14) Vi är födda in i en trasig värld som trasiga människor. Gud skapade oss perfekta men vi har tillsammans med världen gått sönder. Guds avbild har slagit sönder. Det leder till all missär vi upplever i världen. När människan föll ifrån Gud innebar det mängder av problem som inte var med i designen från början.

Romarbrevet 1:18-25: Alla är skyldiga.

 ”18 Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. 19 Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. 20 Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt. 
21 Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 22 De påstod att de var visa, men de blev dårar 23 och bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 24 Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra . 25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen. 
26 Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt. 27 På samma sätt lämnade männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse.”

Från början då människan fortfarande levde i harmoni hos Gud så behövdes ingen lag. Människans natur var att leva så som lagen säger att man ska. När vi tittar på Guds tio bud så tycker vi att det är goda saker och att människor bör leva efter dessa. Faktum är att världen skulle vara en helt annan plats om bara ett av dessa bud upprätthöll av varje människa. Ännu mer, om konceptet stöld inte ens existerade så skulle världen vara helt annorlunda.

2 Mosebok 20:1-17: Guds tio bud.

” 1 Och Gud talade alla dessa ord: 2 Jag är Herren , din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. 3 Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. 4 Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. 5 Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag, Herren , din Gud, är en nitälskande Gud, som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet, när man hatar mig, 6 men som visar nåd mot tusen släktled, när man älskar mig och håller mina bud. 7 Du skall inte missbruka Herrens , din Guds, namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. 8 Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 9 Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. 10 Men den sjunde dagen är Herrens , din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. 11 Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. 12 Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren , din Gud, ger dig. 13 Du skall inte mörda. 14 Du skall inte begå äktenskapsbrott. 15 Du skall inte stjäla. 16 Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. 17 Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

law

Var och en av oss har gjort oss skyldiga till en eller flera av desa punkter. Alla människor känner till att begreppet ”rätt och fel” finns. Men inte alla har kompassen rätt inställd. Detta leder till att vi har sårat andra människor med vårt syndande. Vi har gjort ont. Och andra har gjort ont mot oss, vi har också blivit sårade. Vår trasighet har genom åren ökat.

Vi är alltså skyldiga, och straffet är döden. I Gamla Testamentet så fick judarna ett förbund av Gud, där han erfodrade en mängd olika saker av dem, bland annat att de offrade djur för att sona synderna. Istället för att människan måste dö så lade man över skulden på ett djur. Ett öga för öga, en tand för tand. Någon måste stå för betalningen. Gud är rättvis, 100% han viker inte en tum.

Gud skapade universum, och Gud skapade människan. Gud äger människan och har rätt att göra vad han vill med henne. Skulle inte en speldesigner ha rätt att göra vad han vill med sin virtuella värld?

Romarbrevet 9:20-21: Vi kan inte anklaga Gud.

20 Du människa, vem är då du som ifrågasätter Gud? Det som formas kan väl inte säga till den som formar det: Varför gjorde du mig sådan? 21 Har inte krukmakaren den rätten över leran att av samma klump göra ett kärl för hedrande ändamål och ett annat för mindre hedrande?

Gud skapade världen perfekt, han skapade inte för att han saknade någonting utan han skapde utifrån ett överflöd av kärlek. Vi är satta att råda över jorden och ta hand om den.  Vi har ett ansvar inför Gud att ta hand om det han har gett oss att ta hand om. Vi är av vår natur beroende av Gud. Jag tror att vi från början hade del av hans Helige Ande. Vi är Ande, kropp och själ. (2 tes 5:23)

 

Lösningen:

Jesuscross

Gud sänder sin son till jorden för att predika att Guds rike har kommit. Guds rike är synonymt med Himmelriket och Jesus säger ”Himmelriket är mitt i bland er” och syftar till sig själv. Han botar sjuka och lär människor hur de ska leva. Han stramar till lagen, så om vi trodde att vi kom undan på de tio buden så är det nu kört. Det kan man läsa om i Jesu Bergspredikan.

Till sist dömds Jesus till döden:

Matteusevangeliet 27-28:

Jesus inför Pilatus: (27:11-26)

Jesus blir dömd till att dö, oskyldigt dömd för heresi.

Jesus misshandlas och korsfästs: (27:27-43)

Innan man korsfäster Jesus så hånar man honom och slår honom. Till sist leder man honom till Golgata där han korsfäst vid sidan av två rövare med ett plackat över sitt huvud ”Detta är Jesus, judarnas kung.”

Jesus dör: (27:45-55)

”45 Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. 46 Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ” Eli! Eli! Lema sabaktani? ” Det betyder: ” Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?  
47 Några av dem som stod där hörde det och sade: ”Han ropar på Elia!” 48 En av dem sprang genast och tog en svamp, fyllde den med ättikvin, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka. 49 De andra sade: ”Vänta, så får vi se om Elia kommer och räddar honom.”50 Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav sedan upp andan.  
51 Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade, 52 gravarna öppnades och många avlidna heliga fick liv i sina kroppar. 53 Efter hans uppståndelse kom de ut ur gravarna och gick in i den heliga staden och visade sig för många. 54 När officeren och de som var med honom och bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sade: ”Den mannen var verkligen Guds Son!” 
55 Många kvinnor stod där på avstånd och såg på. De hade följt Jesus från Galileen och tjänat honom. 56 Bland dem var Maria Magdalena och den Maria som var Jakobs och Josefs mor, samt modern till Sebedeus söner.”

Här är vårt syndaoffer. De gamla testamentliga judarna var tvungen att offra djur, vilket vi kan tycka är barbariskt. Men igen, Gud kräver rättvisa och någon måste dö för det vi har gjort. Här visar Gud sin kärlek till oss, han sänder sin egen son att dö för våra synder.

Lyckligtvis så slutar inte historien här, Det hade kanske varit nog för att förlåta oss våra synder. Men det löser inte problemet helt och hållet. ”Man häller inte nytt vin i gamla vinsäckar.” Vi har blivit renade, men vi har ännu inte fått del av Den Helige Ande som är människans saknande kugghjul, eller egentligen så är han den saknande motorn. Utan honom kan vi inte leva heligt.

Jesus återuppstår: (Matt 28:1-10)

 1 Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen , gick Maria Magdalena och den andra Maria för att se på graven. 2 Då blev det en kraftig jordbävning, för en Herrens ängel kom ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. 3 Hans gestalt var som blixten, och hans kläder var vita som snö. 4 Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. 
5 Men ängeln sade till kvinnorna: ”Var inte rädda! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. 6 Han är inte här, han har uppstått som han har sagt! Kom och se platsen där han låg. 7 Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er det.” 
8 De skyndade då genast i väg från graven. Med bävan och stor glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. 
9 Plötsligt mötte Jesus dem och hälsade dem . De kom fram och höll om hans fötter och tillbad honom. 10 Då sade Jesus till dem: ”Var inte rädda! Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där ska de få se mig.”

Jesus har återuppstått! Och strax därpå sänder han den Helige Ande till sin lärjungar, som vi kan läsa om i början av Apostlagärningarna. Och vi får nyckeln in i det eviga livet. Detta är vad vi baserar vår tro och vårt liv på. Det här är de goda nyheterna. Att Jesus har köpt oss fria och gett oss livet, relationen och kontakten med Gud genom sin död, uppståndelse och kraften i sin Helige Ande. DET är goda nyheter.

Gud har i Jesus börjat att återskapa oss till hans avbild, genom helgelsen i den Helige Ande.

 

Konsekvensen:

 

Men, han gav oss nånting annat också. Ett nytt bud: Matteus 22:37-40

 Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd . 38 Det är det största och första budet. 39 Sedan kommer ett som liknar det: Du ska älska din nästa som dig själv . 40 På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.”

I Det här budet ingår något väldigt viktigt. Vi har blivit frälsta av nåd, genom de goda nyheterna. Det är den största kärleks handling någonsin. Om vi ska älska vår nästa så måste det ingå att berätta för vår nästa om dessa nyheter. Det är också vad Jesus säger till sina lärjungar innan han drar till himlen:

Matteusevangeliet 28:16-20:

16 De elva lärjungarna gick till Galileen , till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. 17 När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade . 
18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.  19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Han är med oss i dag, genom sin Ande och vi är inräknade i skaran av lärjungar, vi är också personligen kallade av Jesus Kristus, Gud Fadern – Vår skapare och Herre, att berätta för människor de Goda Nyheterna och göra alla folk till lärjungar!

 

Vad är bön egentligen?

Det finns bön i princip alla religioner, det finns ritualer och strävan överallt. Men det finns något som särskiljer bönen i bibeln från andra religioner. Inom kristenheten har vi ibland missat sann bön, även jag personligen har ibland missat sann bön.

Vi kan hitta mängder med verser i bibeln som talar om bön. Ibland uttrycks det så här: ”Fråga efter HERREN och hans makt, sök alltid hans ansikte.” (1 krön 16:11) Och även så svårt som: ”Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.” (Jer 29:12-13)

Jag sökte i en behändig app som heter ”My Sword” efter ordet ansikte i 1 krön 16:11 och hittade att ordet kan översättas till flera olika saker. Den närmsta översättningen verkar vara ansikte, vilket är förståeligt eftersom det är så man valt att översätta det. Men sen kommer ordet ”person” i samband med ”närvaro.” Det gör saken mycket djupare. En klok man definierade det kristna livet så här: ”Its all about a daily, personal, intimate relationship with Jesus Christ through the power of the Holy Spirit.”

Jag tycker det där med att söka Guds person verkar mycket mer logiskt än att söka hans ansikte. Jag tänker mig att man menar att söka att lära känna Gud, vilket stämmer överens med vad Jesus säger i Johannesevangeliet 17:3 ”Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden och den som du har sänt, Jesus Kristus.” Ett annat bibelställe som pekar på det här är Matteusevangeliet 7:21-23 som avslutas med ”Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig ni laglösa!”

Det verkar alltså ganska tydligt att Gud är ute efter att ha den där intima relationen med oss. Och det är där allting kommer tillsammans, att lära känna Gud. Det är vad det handlar om!

Okej! Så bön är att vara i kommunikation med Gud, det kan självklart se annorlunda ut och eftersom det är en intim relation så tänker jag mig att det inte finns så många regler över hur det ska vara, mer än att det är.

Det finns mer om bön!

bedjande präst

 

Gud säger att han är vår försörjare, att vi inte ska oroa oss för morgondagen och att ”Be och ni skall få.” (Matteus 7:7-12) Jesus säger i Johannesevangeliet 14:12-15: ”Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn skall jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det. Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.”

Bön är alltså också ett verktyg att tjäna Gud, vi kan be om helande mirakler och all annan sorts hjälp. Kravet är att vi ber i ”Jesu namn.” Det verkar också som att det ligger något i ”Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.” Det yttersta är att Guds vilja ska komma fram och att riket ska utbredas på jorden. Jag tror inte Jesus menar att vi ska be om en förmögenhet, för då har man missat grejen. Gud är vår försörjare i den meningen att han ger oss allt vad vi behöver. Både andligt och kroppsligt. Mer än allt annat tror jag vi behöver Jesus själv, så vi kommer snabbt tillbaka till relationen igen. Bibeln tar upp mycket angående rikedomar och högmod, inget av dem verkar vara särskilt åtråvärt. ”Samla skatter i himlen” däremot, verkar vara något värt att sträva efter.

Man kan också be för varandra, som Paulus uppmanar i 1 Timoteus 2:1. Jag tror det är viktigt att bära fram andra människor inför Gud. Särskilt om personerna inte ber själva.

Eftersom Jesus säger att han ska göra vad vi ber om så vet vi att det finns kraft i bönen, jag kan berätta om mängder av gånger då Gud svarat på mina böner och det gett resultat. Och jag har även hört många, många andra kristna berätta om hur Gud mirakulöst gripit in. Bön kan alltså också användas för att förändra, uppbygga och styrka människors liv. Bön är en tröst, för att Gud är all trösts Gud. (2 kor 1:3-4) Är vi en svår situation kan vi för det första lita på att den här relationen jag har med Gud ger mig trygghet i att Gud kommer fixa biffen, (Rom 8:28) och för det andra så kan vi be om förändring och förbättring. Jesus säger till oss att be för våra fiender, att välsigna dem. Det är väldigt frigörande inombords, även om det tar emot till en början.

Det finns så mycket djup i kristen bön, långt mycket mer än att knäppa händerna och ha en tyst minut. (Även om det också är skönt ibland!) Det handlar om ett liv tillsammans med Gud som är fyllt av äventyr och skoj!

I många andra religioner handlar det om att behaga Gud, att ställa sig rätt inför honom. I andra handlar det om att hitta ett inre lugn, och i viss fall att dra till sig framgång. Det kan dock aldrig mätas i att få lära känna Gud.